« نگاهی متفاوت در باره مقابله مردم ایران با مظاهر تمدن غرب | صفحه اول | حاکمیت زور و عهد قجری »

7 اسفند 93

راه دشوار آزادی

مهندس بازرگان از معدود افرادی بوده است که شناخت عمیق و درستی از تاریخ و فرهنگ و خُلقیات و روحیات ما ایرانیان داشته است. به این فراز از نوشته او در پاسخ به دکتر یزدی در تاریخ ١٠/٨/٤١ برای راه اندازی شاخه خارج از کشور نهضت آزادی تامل و توجه کنید که گویا درپس گذشت بیش از نیم قرن فراز و نشیب و تحولات و یک انقلاب بزرگ در کشور ما محتوای این سخن همچنان مشکل اصلی برجای و زمین مانده است و اینکه « راه دشوار آزادی » چون راه های صعب العبور کوه هاست که جز با آموزش و زحمت و صبر و تمرین نمی توان به قلّه رسید :
" ملت ما برای درک و تمنا و طلب آزادی و دمکراسی، احتیاج عظیم و طویلی به رشد و تربیت دارد. حتی آن خیلی روشنفکرها و آزادیخواه ها، در عقائد و رفتار، تفاوت های فاحش با روح آزادی و دمکراسی دارند. در هرحال وجود موانع و مخالفت ها و مخصوصاً اختلافات عقیده ای و نظری و سلیقه ای از یکطرف، و لزوم تربیت و تمرین افراد برای تشکل و کار و همکاری و انضباط از طرف دیگر کوه های بزرگی را در سر راه ما ایجاد کرده است، کوه هایی که البته غیر قابل عبور نیست ولی صعب العبور است و زحمت و مدت می خواهد. " ( ص ١٦٧، شصت سال خدمت و مقاومت خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی، جلد دوم )
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007