« روزخبرنگار | صفحه اول | اندر فضائل یکی از استیضاح کنندگان وزیر علوم »

19 مرداد 93

کوه موش زائید

بالاخره پیش نویس سازمان نظام رسانه ای که در دوره دولت احمدی نژاد تهیه شده بود توسط معاونت مطبوعاتی ارشاد که مسئولیتش متاسفانه به عهده انتظامی همفکر آن دولت رفته است، منتشر شد. http://www.rasaneh.org/NSite/FullStory/News/?Id=3236
خلاصه این متن طراحی سازمانی مثل سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی برای روزنامه نگاران است و البته بدتر از ایندو سازمان در دولتی کردن امور مربوط به روزنامه نگاری! به این ترکیب پیش بینی شده برای شورای عالی در نظر گرفته شده نگاه کنید : ماده 8 : اعضای شورای‌ عالی‌ عبارتند از:

1 - هشت نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام رسانه‌ای متشکل از سه روزنامه نگار مطبوعاتی، یک روزنامه نگار رادیو تلویزیونی، دو روزنامه نگار وب، یک روزنامه نگار عکاس و یک روزنامه نگار نشریات محلی

2 – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی

3 - نماینده مجلس شورای اسلامی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات

4 - قاضی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات.

5 - نماینده حوزه علمیه قم در هیئت نظارت بر مطبوعات.

6- یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه حداقل با رتبه دانشیاری به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی

7- رییس کل سازمان.

8- یک کارشناس خبرة حوزة وب به انتخاب شورای عالی فضای مجازی ملاحظه می شود که از 15 نفر عضو این شورا هفت نفر صریحا از سوی حاکمیت تعیین می شود چرا که برپایه بند 2 ماده رئیس کل سازمان هم باید با امضای رئیس جمهور منصوب شود. آنوقت خوشمزه است که آقای انتظامی در سخنان اخیرش گفته می خواهند اداره امور رسانه ها را به صنف واگذار کنند. نکته دیگر اینکه در این پیش نویس اصلا ماده یا بندی برای تشکل صنفی روزنامه نگاران از هر نوعش وجود ندارد و روزنامه نگاران باید به اجبار عضو این سازمان باشند! جالب اینکه در مورد شیوه صدور مجوز برای مطبوعات جدید یا تکلیف مدیران مسئول مطبوعات هم هیچ نیامده است و معلوم نیست هیات نظارت بر مطبوعات همچون گذشته به کارش ادامه می دهد یانه؟ هرچند با اشاره به عضویت برخی اعضای این هیات در شورای عالی ظاهرا به کارش بصورت موازی با این سازمان ادامه می دهد که دیگر این نمی تواند با عنوان سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران تناسبی ندارد. و آخر اینکه در ماده 1 آمده است : در راستای اصول بیست‌ وچهارم و یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ... درحالیکه هیچ ماده و مطلبی مرتبط با اصل یادشده در این متن نیست و برپایه صراحت این اصل هرگز سازمان نمی تواند جانشین محاکم دادگستری در رسیدگی به شکایات از جرائم مطبوعاتی شود. واقعا به تهیه کنندگان این متن که ادعا شده توسط جمعی از دست اندرکاران حوزه رسانه و حقوق دانان تهیه شده به لحاظ اینهمه پرت بودن از موضوع و بجای وسمه کشیدن بر وضعیت وخیم مطبوعات و روزنامه نگاران زده اند چشمش را کور کرده اند، باید تبریک گفت. بردولت روحانی است که در دام این طرح وحشتناک نیافتد و آنرا تبدیل به لایحه برای ارسال به مجلسی که می شناسیم نکند، که اگر بکند همچون لکه ننگی بر دامن این دولت، و نه مجلس که وضعیتش برای همه روشن است، می نشینند که دیگر با آب اقیانوس ها هم پاک شدنی نیست و حتما ته مانده امید روزنامه نگاران به این دولت را زایل خواهد کرد.
بماند که روحانی پش از انتخاب در اولین مصاحبه مطبوعاتی اش قول بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران را داد و حالا پس از یکسال عمر دولتش نه تنها به آن وعده عمل نکرد بلکه با اینتشار این متن از سوی معاونت مطبوعاتی ارشاد دارد مقدمات تعطیلی این نهاد صنفی مستقل با حدود 4000 عضو را فراهم می آورد.
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007