« حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی | صفحه اول | دولت روحانی و برنامه ششم توسعه »

9 مرداد 93

یادبادآن روزگاران یاد باد


امروز دوباره توی عکس های زیرخاکی که بدست رسیده است سیر کردم و عکس زیر دوباره مرا به سال های اول جنگ دفاعی برد. اگر حافظه ام یاری کند این عکس متعلق به تیرماه سال 60 و محل آن دارخوین است. فردی که درعکس سمت راست من( نفر اول ) است عبدالخالق نام دارد که در عملیات بیت المقدس برای آزادی خرمشهر شهید و زنده جاوید شد و اسامی بقیه راکه در عکس هستند بیاد ندارم و نمی دانم شهید شدند یا مثل من زنده اند و به حیات نباتی روزگار می گذرانند؟ واقعا چه روزهایی بود آن روزها؟ همیشه دارخوین مرا بیاد دوستان بزرگواری می اندازد که در دوران دانشگاه از فعال ترین مبارزین بودند، مهدی نیلفروش زاده و منصور موحدی که برای دفاع از میهن خونشان برای آزادی دارخوین از دست رژیم تجاوزگر بعثی ریخته شد، و همچنین بیاد شهید خرازی که فرمانده خط دارخوین بود. درود و رحمت خدا برشهیدان و « یادباد آن روزگاران یادباد »

01_4.jpg
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007