مبارزه با فساد

” روزسه شنبه ۲۰ محرم ۱۳۲۵- مذاکرات مجلس اولاً- قرائت صورت قانون رشوه که خلاصه آن از این قرار است : عمال دیوان در صورت گرفتن رشوه محکومند به رد […]

دادستان و توجیه مرگ

امروز دادستان تهران درباره مرگ کاووس سیدامامی اینگونه نوضیح داده است :” جعفری دولت آبادی درباره علت بازداشت و مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه می‌گوید: این فرد یکی از […]

دادستان و توجیه مرگ

امروز دادستان تهران درباره مرگ کاووس سیدامامی اینگونه نوضیح داده است :” جعفری دولت آبادی درباره علت بازداشت و مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه می‌گوید: این فرد یکی از […]

برای مادرم

مادرم امروز تن خاکی اش را درید و از درد و غم های فراوان دنیا خود را رها ساخت و به دیدار یار شتافت و مرا در حسرت دیدارش در […]

اشک حسرت بر گذشته

امروز کتابی می خواندم که درآن خاطرات روزشمار روزهای انقلاب بود و من که حضور خود را در لابلای این خاطرات و متن حوادث آن روزهای انقلاب زنده می یافتم […]

بیماری دروغگویی

امروز در خبرها آمده است :” کدخدایی : علت رد صلاحیت افراد را به خود شخص می گوییم.” ایشان به عنوان سخنگوی شورای نگهبان چنین دروغ بزرگی را گفته اند […]

سالگرد ازدواجمان

اینروزهای نوروزی سی و هشتمین سالگرد ازدواج من اصفهانی با مکیه عقیل زاده خرمشهری است. در این سالهای غربت فرصتی دوباره برای ما بوده است که کنارهم بودن را بهتر […]