تاریخ جنگ

امروز خواندن کتاب « توپ های ماه اوت » نوشته باربارا تاکمن ترجمه محمد قائد منتشره نشر ماهی را تمام کردم. نویسنده برای نوشتن این کتاب در سال ١۹۶٣ جایزه پولیتزر …

خاطره بمناسبت چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی

دوستان همدوره دانشگاه ازمن خواستند بمناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خاطره ای از دوران دانشگاهم در قبل از پیروزی انقلاب بنویسم. طبعا پس از گذشت بیش از چهل سال …

چرا سیاست تنش زدایی شکست می خورد؟

١) ” سیاست آمریکا از ابتدای انقلاب این بود که ایران را گرفتار تحریم شورای امنیت کند. در راستای این سیاست، هم در قضیه گروگانگیری و هم در قضیه ایران و …

نهادهای محافظه کار و جبر تغییرات

نظریه پردازان نهادگرا با تکیه بر شواهد تجربی تاریخی براین نکته بارها تاکید کرده اند که توسعه یافتگی یا عقب ماندگی، سرنوشت و تقدیر تاریخی هیچ ملت و کشوری نیست، بلکه …

سالی دیگر گذشت و هنوز در راهم

گفته اند انسان موجودی است ناشناخته، و این سخنی حق و بسیار دقیق و قابل تامل و تدبر است، چراکه با نگاهی به تجربه های حیات انسانی اطرافمان براحتی در می …

مبارزه با فساد

” روزسه شنبه ۲۰ محرم ۱۳۲۵- مذاکرات مجلس اولاً- قرائت صورت قانون رشوه که خلاصه آن از این قرار است : عمال دیوان در صورت گرفتن رشوه محکومند به رد مبلغ …

دادستان و توجیه مرگ

امروز دادستان تهران درباره مرگ کاووس سیدامامی اینگونه نوضیح داده است :” جعفری دولت آبادی درباره علت بازداشت و مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه می‌گوید: این فرد یکی از همان …

گذار از سلطنت به جمهوریت

بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی گذار از نظام سلطنتی به جمهوری در ایران بود که در اصولی چند از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب روشن دارد. در مورد اینکه در سی …

مجلس فرمایشی هفتم

“از اوائل خرداد مقدمات انتخابات در طهران شروع شد و جنب و جوش بین احزاب و مردم آغاز گردید و به تدریج معلوم شد برای اولین بار در مشروطیت ایران طریقه …

نگاهی متفاوت با مظاهر تمدن غرب

از زمانی که مظاهر مادی تمدن غرب از دوره قاجار به اینطرف وارد کشور ما شده نوع مواجهه غالب مردم ما با این مظاهر مقابله ( و البته در طی زمان …