بیماری های استبداد

در حدیث شریف از امام علی آمده است : ” استبداد رای نداشته باش که هرکس استبداد رأی داشته باشد هلاک و نابود گردد.” این گزاره که در احادیث دیگری […]

توزیع آگاهی

در جریان دادگاه مصدق پس از کودتای آمریکایی انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ،که از جمله اتهاماتش تلاش برای برقراری ” جمهوری دموکراتیک ” بود، چنین پاسخ می دهد : « […]

دولت واردات

دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال ۱۳۸۴ تاکنون الگو و برنامه‌ای برای اداره کشور نداشته است ،و در عین حال وعده‌های بسیاری در قالب بردن درآمد نفت […]

موج سبز در اصفهان

مقدمه : عصر روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۸۸، که آخرین روز تبلیغات انتخاباتی بود، یک همایش بزرگ انتخاباتی با حضور آقای خاتمی در میدان امام اصفهان برگزار شد که منهم […]

جنبش سبز و افق پیش رو

درآستانه سه سالگی شکل گیری جنبش سبز فرصتی است که به بازنگری این جنبش از جهات مختلف بپردازیم، و نقاط قوت و ضعف و کامی‌ها و ناکامی‌های آنرا برشماریم، و […]

انقلاب یا اصلاح؟

قرن بیستم را قرن انقلابات لقب داده اند. از انقلاب کمونیستی ۱۹۱۷ در شوروی و بعدا چین و کوبا تا جنبش های ضد استعماری و آزادیبخش در کشورهای آسیایی و […]

رقابت یا دشمنی؟

طرح مقوله « سرمایه اجتماعی » در دو دهه اخیر زمینه بحث های فراوانی را در این باره دامن زده است. کتاب ” سرمایه اجتماعی ؛اعتماد، دموکراسی و توسعه ” […]

اعتراف به شکست

آیت الله شیخ احمد جنتی از مشاهیر روحانیت در جمهوری اسلامی ایران است. این روحانی زاده سال ۱۳۰۵دریکی از روستاهای اطراف اصفهان در همه سال های پس از انقلاب مسئولیت […]