موج دموکراسی خواهی

اگر مهم ترین واقعه سال ۸۸ را رخداد کودتای انتخاباتی و بدنبال آن شکل گیری جنبش سبز در  کشورمان بدانیم ، می توان مهم ترین رخداد سال ۸۹ را ظهور […]

سرعت جنبش سبز

بیش از ۲۰ ماه از شکل گیری جنبش سبز می گذرد . این جنبش فراز و فرودهایی را پست سرنهاده است اما با رخداد جنبش های مردمی در کشورهای عربی […]

فرقه گرایی یا ولایت فقیه

در فرصتی که  تقدیر برایم رقم زده است وقتم را به مطالعه کتب تاریخی می گذرانم تا دریابم راز ناکامی های مستمر تلاشهای عدالت طلبان وآزادیخواهان و مردمسالاران کشورمان را […]