در یاد بورقانی

هنوز باورم نمی شود که یکسال از سفر نابهنگام بورقانی گذشته است . هرگاه دلم برای او تنگ می شود به تصویرش برروی دیوار نگاه می کنم و با اینکه […]

نرخ ارز

قیمت ها نقش علامت دهنده به فعالان اقتصادی جامعه اعم از تولید کننده و مصرف کننده را دارند . هرگونه انحراف یا اختلالی در قیمت ها صورت گیرد به همان […]

اقدام نیک بسیج

تشکیل بسیج در بحبوحه جنگ تحمیلی برای دفاع از کشور و انقلاب ابتکار گرانسنگ امام خمینی (ره) بود که در آن هنگام به «ارتش ۲۰ میلیونی» مشهور شد. نقشی که […]

اصل رقابت و عدالت

سرمایه های وجودی انسانها چگونه شکفته و تجلی خارجی می یابد ؟ و چگونه یک نظام سیاسی می تواند از این سرمایه های وجودی شهروندانش حداکثر بهره داری را نموده […]

شاخص توسعه انسانى

تیتر مجله» برنامه « منتشره توسط » معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى  «رئیس جمهورى که اخیرا منتشر شده )شماره ٢٩) این است :» وضعیت »  شاخص توسعه انسانى  « […]

مصاحبه با اعتماد

اعتماد – گروه تاریخ، مهدی محمودیان: مساله اقتصاد همچنان که امروز اهمیت فوق العاده یافته است در تحولات گذشته نیز نه به عنوان عامل اصلی ولی عاملی تاثیرگذار نقش داشته […]