فقر و دموکراسی

آیا ایران کشور فقیری است ؟ پاسخ به این سئوال دشوار است چراکه فقیری و ثروتمندی امری نسبی است و بستگی به تعریف و شاخص پایه مقایسه دارد و دیگر […]

پاسخ به یک نظر

سلام بسیار خوب .بنابر میل شما که در تمام پاسخ هایتان عیان بود بنده این گپ خودمانی را با چند جمله ختم میکنم . قانونمداری و مقاومت در برابر سلب […]

رئیس جمهور وضع را بدتر نکند

امید معماریان‎ ‎ ( روز انلاین ) :علی‎ ‎مزروعی‎ ‎نماینده‎ ‎مجلس‎ ‎ششم‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎تحلیل‎ ‎سفر‎ ‎هفته‎ ‎آینده‎ ‎محموداحمدی‎ ‎نژاد‎ ‎به‎ ‎نیویورک‎ ‎پرداخته‎ ‎است. این‎ ‎فعال […]

یادی از پدرم

نمی دانم چرا درآستانه ۵۱ سالگی عمر بیش از گذشته به یاد پدرم می افتم و اینکه چرا من به هیچوجه نتوانستم جبران زحمت ها و محبت هایی را ، […]