طبقه جدید

کتاب « طبقه جدید، تحلیلی از تحول جامعه کمونیست » نوشته میلوان جیلاس، ترجمه دکتر عنایت الله رضا است که توسط انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱٣۵٣ در ایران انتشار یافته …

ماهیت قدرت

به نظرم یکی از مقوله هایی که ما ایرانیان کمتر بدان فکر عمیق کرده و می کنیم « ماهیت قدرت » است، با اینکه در گذشته و حال، و به تعبیری …

اقتصاد و سیاست و دست نامرئی

همه کسانی که دانشجوی علم اقتصاد بوده اند یا علاقه ای به مطالعات اقتصادی دارند نام ” آدام اسمیت ” (۵ ژوئن ۱۷۲۳ – ۱۷ ژوئیه ۱۷۹۰) را شنیده اند. وی …

نگاهی به کارنامه قاتل مطبوعات

من قبل از نمایندگی مجلس ششم چون رئیس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران بودم در دوره ای به عنوان عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات انتخاب شدم و سروکار این هیات …