اقتصاد و سیاست و دست نامرئی

همه کسانی که دانشجوی علم اقتصاد بوده اند یا علاقه ای به مطالعات اقتصادی دارند نام ” آدام اسمیت ” (۵ ژوئن ۱۷۲۳ – ۱۷ ژوئیه ۱۷۹۰) را شنیده اند. وی …

امام حسین و کرامت انسان

سلام بر تو ای وارث آدم برگزیده خدا، سلام برتو ای وارث نوح پیام آور خدا، همه انبیاء الهی برای این برانگیخته بسوی بشر و پیام آور دعوت به توحید و …

جامعه پیچیده و شیوه های حکمرانی

ضمن توصیه به خواندن کتاب ” جامعه و تاریخ ” آیت الله شهید مطهری و بدون آنکه بخواهم به جزئیات مباحث مطرح شده در آن بپردازم فقط برای ورود به بحثی …

چشم انداز زندگی و عدالت

اگر به سراغ نوجوانان و جوانان امروز جامعه‌مان برویم و از آنها سئوال کنیم چه افقی برای زندگی خود در سال‌های پیش رو ترسیم می‌نمایند، چه پاسخی می‌دهند؟ به عبارت دیگر …