صدا و سیمای انحصاری و پرهزینه

اگر در هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵٨ بدلیل وجود کشورهای بلوک شرق و نظام های کمونیستی، اقتصاد دولتی و انحصار صدا و سیما توسط …

آیا اخبار و اطلاعات به شاه می رسید؟

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بحث و تحلیل پیرامون چرایی رخداد انقلاب و سرنگونی رژیم استبدادی وستمگر پهلوی از دیدگاهها و زوایای مختلف هنوز رواج دارد و هر فرد …

ساواک؛ حافظ یا برانداز رژیم پهلوی

اخیرا به طور تصادفی به جزوه ای دسترسی یافتم که توسط فردی نظامی در رژیم پهلوی نوشته شده است. این فرد که خود از ابتدا بدلیل شغلی در جریان تشکیل ” …

خاطره بمناسبت چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی

دوستان همدوره دانشگاه ازمن خواستند بمناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خاطره ای از دوران دانشگاهم در قبل از پیروزی انقلاب بنویسم. طبعا پس از گذشت بیش از چهل سال …