اکسیر محبت

از هیچ چیزبیم نداشته باش و هیچ وقت متاسف نباش؛ و جوش نزن. اگر در کار توبه کوتاهی نکنی، خدا همه چیز را می بخشاید. هیچ گناهی نیست، و هیچ گناهی در دنیا نمی‌تواند باشد، که پروردگار به توبه کنندگان حقیقی نبخشایدش! آدمی نمی تواند آنچنان گناهی بزرگ مرتکب شود که محبت بی نهایت خدا را به آخر برساند. مگر گناهی هست که از محبت خدا افزونتر باشد؟ تنها در فکر تو باش، توبه مداوم، اما ترس را یکسره کنار بگذار. ایمان بیاور که خدا آنقدر دوستت می دارد که تصورش را هم نمی توانی بکنی؛ که خدا با گناهت، در گناهت، دوستت می دارد. از قدیم گفته اند که در بهشت برای یک گناهکار نادم بیشتر از ده آدم پرهیزکار شادمانی می شود. برو، و بیم نداشته باش. از آدمها کینه به دل مگیر. اگر بدی دیدی، خشمگین مشو. آدمی را هر قدر هم که به تو بدی کرد، در دلت ببخش. با او به آشتی برس. توبه کننده که باشی، دوست می داری، و دوست که بداری، از خدایی. تاوان همه چیز داده می‌شود، همه چیز با محبت نجات می یابد. اگر من، منی که مثل تو گناهکارم، با تو رافت دارم و بر تو دل می سوزانم، خدا خیلی بیشتر چنان می‌کند. محبت آنچنان گنج ارزش ناپذیری است که تمام دنیا را می توان با آن نجات داد، و نه تنها گناه تو که گناه دیگران را هم بازخرید کرد. برو و بیم نداشته باش.از کتاب « برادران کارامازوف » جلد اول نوشته ” فئودور داستایفسکی ” ترجمه صالح حسینی صفحه ۷۹.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *