مبارزه با فساد

داستان دراز دامن فساد در کشورما داستانی است عجیب و غریب و پر آب چشم! که به رغم همه تغییر و تحولات تاریخ معاصر و حتی از سرگذراندن انقلابی بزرگ […]

حکم اعدام

اینروزها اگر سخنان مبلغان حکومتی و ائمه جمعه و جماعت و امثالهم را مرور کنید بیش از هرحرف و سخنی ملاحظه می کنید که اینها براحتی آب خوردن در حال […]