داعشیان مشهد

امروز که خبر لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را خواندم بیاد زمانی افتادم که در خردادماه سال ۸۲ به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی برای سخنرانی به مشهد […]