توضیحی برای آقای سفیر

در روزهای اخیر کتاب ” گفت و کو با محمد جواد ظریف ” با عنوان « آقای سفیر » از انتشارات ” نشر نی ” با لطف دوستی بدستم رسید و با اشتیاق آنرا خواندم و از آن بهره و استفاده فراوان بردم. الحق و الانصاف که به بیش از یکبار خواندن می ارزد و باید از بانی و مصاحبه کننده اینکار آقای ” محمد مهدی راجی ” و همچین وقت گذاری آقای ظریف برای پاسخگویی و بیان تجربیات خود در دوران مسئولیت در وزارت خارجه و سفیری جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تقدیر و تشکر کرد، و امیدوار بود که آقای ظریف در ایندوره مسئولیت به عنوان وزیر امورخارجه به ثبت و ضبط خاطرات روزانه اش برای انتشار و بهره مندی آیندگان بپردازد. همانگونه که ایشان در این کتاب بارها یادآور شده اند متاسفانه یکی از ضعف های نظام اداری و بورکراتیک ما عدم ثبت و ضبط تجربیات گذشتگان و انباشت آنها برای استفاده نسل های بعدی و آیندگان است که باید با انجام اینگونه کارها به رفع این ضعف پرداخت.

به رغم اینکه آقای ظریف در بیان خاطرات و تجربیات کاری خود برخی ملاحظات را رعایت و در باره دیگران انصاف به خرج داده است اما بعضاً آنجاها که در باره مسائل سیاست داخلی و نقش افراد و گروه ها اظهار نظر کرده، کمی از جاده انصاف فاصله گرفته است، چرا که ادعایی را بدون شاهد و مستند دقیق بیان داشته اند. از جمله به دومورد مشخص که به نوعی مرتبط با عملکرد مجلس ششم و من به عنوان نماینده این مجلس است، می پردازم :

آقای ظریف گفته اند :”…مثلاً در دور دوم آقای خاتمی، یکی از شرایط تندروهای چپ مجلس ششم برای اینکه به آقای دکتر خرازی رای بدهند این بود که مرا از معاونت عزل کند. ” ( ص ١٣۶ )

هرچند ایشان در اینجا کلی و ابهام گویی کرده اند و هیچ نشانه و آدرسی از اینکه منظورشان از ” تندروهای چپ مجلس ششم ” چه گروه یا افرادی بوده اند، نداده است اما اگر منظورشان فراکسیون دوم خرداد، که در برگیرنده حدود ٢١٠ نماینده اصلاح طلب مجلس ششم اعم از تندرو و کند رو بود، یا فراکسیون مشارکت، که در برگیرنده ١۴٠ نماینده اصلاح طلب عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، و من نیز مسئولیت سخنگویی این فراکسیون را بعهده داشتم و از اینرو در جمع های تصمیم گیری این فراکسیون حضور و شراکت فعال داشتم، بنده هرگز بیاد ندارم که این فراکسیون ها چنین شرطی را، یعنی عزل آقای ظریف از معاونت وزارت امور خارجه برای رای دادن به آقای خرازی، گذاشته بودند. طبعا تا زمانی که آقای ظریف بطور دقیق مشخص نکنند که این خبر را از چه کانالی دریافت کرده و منظورشان از ” تندروهای چپ مجلس ششم ” چه گروه یا فردی است نمی توان برای این سخن اعتبار و درستی قائل بود. دلیل دیگر بر خدشه دار بودن این مدعا اینکه آقای خرازی با ٢٠١ رای از مجلس ششم وزیر امورخارجه در کابینه دوم آقای خاتمی شد و یکی از ۵ وزیری بود که بیش از ٢٠٠ رای از مجلس گرفت و این درحالی بود که آقای ظریف همچنان در مقام معاونت ایشان بود و برجای ماند. قطعا این رای بدون موافقت و همراهی ” تندروهای چپ مجلس ششم ” ممکن نبود! درهمین جا یادآور شوم در زمانی که قرار بود آقای ظریف به سمت سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل بروند آقای خاتمی از تعداد حدود ده نفر از نمایندگان مجلس برای مشورت در این باره دعوت کردند که منهم در زمره آنان بودم و وقتی موضوع مطرح شد این تعداد، که همه از چهره های شاخص فراکسیون مشارکت بودند، از این انتصاب استقبال کردند و هیچکس موضع منفی نسبت به ایشان نداشت.

آقای ظریف در جایی دیگر گفته اند :” …در کنوانسیون شیمیایی از تمام صنایع و متخصصان آن ها، کمیته ای تشکیل دادیم تا موادی را که برای ما ضروری است شناسایی کنند. در سی. تی. بی. تی نیز همین کار را کردیم. آن ها در جلسات به خوبی مسائل را می سنجیدند. اما در مجلس آن چنان فضاسازی کرده بودند که حتی مجلس ششم نیز حاضر نشد با ما بحث کند. یکی از سیاسیون بنام – که بعدها با یک چرخش ١٨٠ درجه ای به دنبال طرح سه فوریتی تصویب پروتکل الحاقی افتاد- تقریباً مرا از جلسه کمیسیون خارجی مجلس بیرون کرد و با لحن توهین آمیزی به من گفت شما امنیت کشور را با امضای سی. تی. بی. تی تهدید کردید.” ( ص ٢٠٨ )

متاسفانه در اینجا نیز آقای ظریف کلی گویی کرده و نام فرد مورد نظرش را نبرده است تا بشود در مورد ادعایش به او مراجعه کرد. من چون عضو کمیسیون خارجی مجلس ششم نبودم طبعاً در مورد نحوه رفتار این کمیسیون در این باره و مدعایی که در مورد رفتار ” یکی از سیاسیون بنام ” از سوی آقای ظریف مطرح شده است، نمی توانم اظهار نظر کنم اما از سیاق مطالب بیان شده مرتبط در کتاب اینرا در می یابم که منظور از ” یکی از سیاسیون بنام ” به احتمال قوی آقای بهزاد نبوی است که درادامه مطرح شده ” بعدها با یک چرخش ١٨٠ درجه ای به دنبال طرح سه فوریتی تصویب پروتکل الحاقی افتاد.” درباره این مدعا هم من که همواره در جریان تصمیم گیری فراکسیون مشارکت و دوستانی چون بهزاد نبوی بودم هرگز بیاد نمی آورم ایشان و دیگر نمایندگان اصلاح طلب در پی ” طرح سه فوریتی تصویب پروتکل الحاقی ” در مجلس بودند. با اینکه بارها دراین باره از سوی نمایندگانی امثال بنده توضیح داده شده اما متاسفانه این اتهامی است که پس از مجلس ششم بارها از سوی رسانه های و افراد اقتدارگرا به ویژه روزنامه کیهان بدون ارائه هرگونه شاهد و مستندی نشر یافته است و نمی دانم آقای ظریف برپایه چه مستندی به تکرار آن و نسبت دادن به ” یکی از سیاسیون بنام ” پرداخته است؟ اگر بنا بر بررسی موضع نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم در باره پرونده هسته ای باشد می توان به نامه ای اشاره کرد که با امضای ١٣۵ نماینده خطاب به رهبری در اردیبهشت ماه ١٣٨١ نوشته شد و بقیه اقدامات مجلس ششم نیز در تناسب با حوادث واقعه در این باره و در هماهنگی با دولت خاتمی بود و کانون بحث نیز برمذاکره و اعتمادسازی با دیگر کشورها متمرکز بود،پرداخت. همان راهی که دولت روحانی پس از استقرار مطرح و پی گرفته، و آقای ظریف به عنوان وزیر امورخارجه این دولت آنرا تاکنون اجرایی کرده است، و می توان امیدوار بود با به نتیجه رسیدن این مسیر خیر و برکت تعامل سازنده با جهان نصیب کشور و مردم ایران شود.

من نمی دانم که دیگر نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم، از جمله دوستانی همچون آقایان بهزاد نبوی و سید محمدرضا خاتمی نائبان رئیس، محسن میردامادی و محسن آرمین رئیس و نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم، این کتاب و این دو موردی را بدانها پرداختم مطالعه کرده اند یانه؟ امیدوارم که این دوستان نیز این کتاب را خوانده و دراین باره اعلام نظر کنند تا صحت و روایی این نقل ها در بوته راستی آزمایی قرار گیرد. در عین حال امیدوارم که آقای ظریف که اینروزها سخت درگیر کار است و شاید وقت چندانی برای توجه به آنچه آوردم، نداشته باشد فرصتی برای توجه یابد و برپایه آنچه خود در این کتاب گفته است دریابد که سخن و نسبت دادن مدعایی به دیگران چقدر می تواند برای آدمی سنگین و گرانبار باشد، همانگونه که ایشان از برخی نسبت دادنها به ایشان از سوی دیگران سخت دلگیر و مکدر شده و عقاب آنها را به خدا و روز حساب واگذار کرده است! حداقل اینکه ایشان باید هرمدعایی در مورد دیگران مطرح می کرد بطور مستند و دقیق باشد تا اسباب اتهامی و دلخوری نشده و امثال بنده ناچار از توضیح و تکذیب نباشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *