کوه موش زائید

بالاخره پیش نویس سازمان نظام رسانه ای که در دوره دولت احمدی نژاد تهیه شده بود توسط معاونت مطبوعاتی ارشاد که مسئولیتش متاسفانه به عهده انتظامی همفکر آن دولت رفته […]

روزخبرنگار

روز ١٧ مرداد روز خبرنگاراست. روز ١٧ مرداد سال ٧٧ محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان به دست طالبان شهید شد و جان بر سر پیمان […]

ریشه یابی جریان تکفیر

با سیری در وضعیت کنونی جغرافیای سیاسی کشورهای اسلامی سوگمندانه باید گفت غالب این کشورها چندین سال است که گرفتار یک جریان خطرناک فکری شده اند که پیامدش ظهور گروه […]