زیر میزی پزشکان نشانه از فساد فراگیر

در خبرها آمد : “رسیدگی به پرونده ۱۴ نفره پزشکان زیرمیزی بگیر در سازمان نظام پزشکی تمام شد و از این تعداد، مستندات ۷ نفر از آنها توسط دانشگاهها جمع و به نظام پزشکی داده شد و برای این افراد کیفرخواست صادر شد.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: برخی از آنها نسبت به حکم های صادره اعتراض کرده اند و در مرحله تجدید نظر قرار دارد و آن تعداد که اعتراضی به حکم شان نداشته اند، احکام قطعی آنها اجرا شده است.
وی در ارتباط با اینکه این ۷ پزشک از کدام رشته های پزشکی بوده اند، گفت: بیشتر آنها جراحان رشته های مختلف هستند.”
رسم است که پزشکان هنگام فارغ التحصیلی سوگند می خورند که ” اخلاق پزشکی ” را علاوه بر اخلاق عمومی رعایت کنند، و در کشور ما که قاطبه پزشکان مسلمانند لابد باید آموزه های دینی و اخلاق اسلامی را هم رعایت کنند، اما آنچه در جامعه ما می گذرد حاکی از فسادی است که به هردلیل دامنه بخش قابل توجهی از پزشکان را گرفته است و آنها بدون اخذ « زیر میزی » کارشان را انجام نمی دهند و جالب اینکه خیلی از پزشکان نسبت به طرح این موضوع و رسیدگی به آن از سوی سازمان نظام پزشکی اعتراض دارند! فقط برای اینکه بدانید چقدر این موضوع در دوره دولت محمود ویران الدوله فراگیر شده بود در خانواده ما در دوسال ۹۰ و ۹۱ خواهر زاده ام برای دیسک کمر و مادرم برای جراحی کیسه صفرا به بیمارستان مراجعه کردند و با اینکه هر دو دفترچه بیمه درمانی و تامین اجتماعی داشتند دکتر جراح مربوطه به صراحت گفته بود که اولی باید مبلغ یک میلیون تومان و دومی هفتصد هزار تومان « زیر میزی » بپردازند و اینها هم ناچار پرداختند! بنظرم اینکار پزشکان که باید یکی از اصناف فرهیخته و آموزنده ” اخلاق ” باشند نشانه ای بس خطرناک از افول اخلاق در جامعه ماست و موضوع « زیرمیزی پزشکان نشانه از فساد فراگیر » درجامعه ماست که هم حاکمیت و هم شهروندان و جامعه مدنی باید سخت نسبت بدان حساس باشند و به چاره ای برای رفع آن بیاندیشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *