حرفهای مهمل و حرفهای حسابی

در مملکت ما حرفهای مهمل زود مؤثر می شود و نتیجه می دهد. امّا حرفهای حسابی به خرج هیچ کس نمی رود. ( ص ۱۷۶ )
گرانی گوشت
امّا بعضی هم شکایت دارند و می گویند چرا حالا باید گوشت خوب نباشد و این قدر گران باشد و از این قبیل چیزها و حقّ هم دارند و نمی فهمم اگر عین الدوله واقعاً خیال اصلاح دارد چرا اوّل چیزی را که به اختیار خود اوست اصلاح نمی کند. ولی ممکن است چون این مسئله به شخص او نفع می دهد منفعت حجاب دیدۀ او شده است. ( ص ۲۴۴ )
تکذیب و نفرین عین الدوله
شنیدم در یک عمارت گمرگ کاغذی چسبانیده بودند تکذیب و نفرین عین الدوله. در هر صورت با بدی عمل گوشت و غیره باز نباید به این زودی با او بنای مخالفت گذاشت. چرا که باید دید چه خواهد کرد.
مردم چه می خواهند
مردم آن همه جوش و خروش بر ضد اتابک داشتند. او را از میانه برداشتند. حالا به محض اینکه عین الدوله جای او شد همه جوش و خروشها به سمت او متوجه می شود. یکی نمی داند این مردم چه می خواهند. اگر متوقعند که کارها یک مرتبه درست شود این محال است و اگر عین الدوله واقعاً هم خیال اصلاح داشته باشد و کفایت هم داشته باشد باز چندین سال برای اجرای این قصد لازم است.
مردم نمی دانند چه می خواهند
به عقیده من خود مردم هم نمی دانند چه می خواهند. زیرا آنچه می خواهند واقعاً خیر مملکت نیست. ( ص ۲۴۵ )
کتاب ” یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی ” که ۱۱۰ سال پیش نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *