مواضع گذشته؛ با صراحت بیش تر

هاشمی یکی از بازیگران تاثیرگذار صحنه سیاست کشور است و مواضع اخیر ایشان که صراحت دارد در تناسب با فضای سیاسی موجود و در ادامه چنین نقشی است و پدیده دور از انتظاری نیست.

در باره مواضع اخیر آقای هاشمی در رابطه با ضرورت ریسک کردن و مقاومت و …چه ارزیابی می توانیم داشته باشیم؟

راجع به مواضع اخیر آقای هاشمی باید مروری اجمالی به مواضع وی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد سال ۸۸ و شروع جنبش سبز داشته باشیم.

آقای هاشمی به طور مشخص در آن نماز جمعه معروف، همراهی خود را با جنبش سبز و نقدی را که بر اتفاقات آن ایام داشت بیان کرد و می دانیم که بعد از آن هم دیگر اجازه ندادند ایشان نماز جمعه برگزار کند.

در این چهار سال ایشان همراه با معترضین و جنبش سبز حرکت کرد و هزینه های سنگینی هم متوجه خود و خانواده اش شد. فائزه به زندان رفت، مهدی نیز راهی زندان شد ، فاطمه هم به دادگاه کشیده شد و خودش هم از هیچ هجمه و هجوم تبلیغاتی و دروغ پراکنی در امان نماند و نهایتا وقتی به انتخابات سال ۹۲ رسید ایشان با پذیرش ریسک برای نجات کشور از دست اقتدارگرایان نامزد شد و به دلیل همین مواضع و صراحتی که در این دوران در نظر و بیان داشت با کمال تعجب رد صلاحیت شد، و به نظرم هزینه سنگینی را متوجه اقتدارگرایان حاکم و حقانیت اعتراض سبزها در مورد انحرافات حادث در اداره کشور کرد، اما با این همه بداخلاقی و ظلم بازهم از تلاش باز نماند و با سیاست ورزی توانست نقشی تاثیر گذار در انتخابات داشته باشد . ایشان به همراه آقای خاتمی و اصلاح طلبان و سبزها توانستند مسیر انتخابات را به گونه ای پیش ببرند که به انتخاب آقای روحانی، که سخنان و شعارهای اصلاح طلبانه می داد، منجر شود و در واقع این پیروزی آقایان هاشمی و خاتمی و همراهان شان را به دنبال داشت.

بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی نیز آقای هاشمی محکم تر و صریح تر صحبت کرد و نظر داد.

نظرات کنونی هاشمی ادامه مواضع چهار سال گذشته است

به نظرمی رسد مواضع اخیرایشان هم در ادامه همان مواضع چهار سال گذشته البته با صراحت لهجه بیشتراست.

آقای هاشمی سعی کرده به رغم هجمه تبلیغاتی سنگینی که از سال ۸۴ به بعد متوجه ایشان و خانواده اش بوده و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به اوج رسید نقش خود را در تناسب با فضای جامعه در عرصه سیاسی ایران به بهترین وجه بازی کند و نشان داده که در ایران مرد میدان سیاست است و در تمام فراز و نشیبها توانسته نقش و جایگاه خود را حفظ کند.می دانیم که در سالهای بعد از ۸۸ جریان اقتدارگرا به گونه ای پیش رفت که حتی ایشان را از ریاست مجلس خبرگان هم وادار به کناره گیری کردند، اما هاشمی با سیاست ورزی بسیار هوشمندانه باز هم توانست جایگاه خود را درفضای بشدت متشنج و متحول ایران حفظ و نقش خود را بازی کند .وی تاکنون نشان داده که یکی از بازیگران اصلی و تاثیرگذار صحنه سیاست کشورمان است و فکر می کنم مواضع اخیر ایشان که صراحت دارد در تناسب با تحولات حادث و فضای سیاسی موجود و در ادامه بازی کردن چنین نقشی است و پدیده دور از انتظاری نیست.

مصاحبه با سایت ملی – مذهبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *