ادامه برکار عبث سفرهای استانی

برغم انتقاداتی که به اولین سفر استانی روحانی شد، و بدون آنکه گزارشی از اولین سفر استانی روحانی به خوزستان و برشماری نقاط قوت وضعف و هزینه و فائده این سفر از سوی دولت ارائه شود، روحانی اقدام به دومین سفر استانی به استان هرمزگان کرد با همان محتوای سفرهای استانی دولت احمدی نژاد! ظاهرا دولت احمدی نژاد میراث هایی از خود باقی گذاشته است مثل پرداخت یارانه نقدی، سهام عدالت، خزانه خالی، اقتصاد ویران و در رکورد تورمی،…و سفرهای استانی، که دولت روحانی نمی تواند خود را از دام این میراث برهاند! و اوضاع به گونه ای است که گوش دولتمردان روحانی هم بروی انتقادات و نصایح حامیان این دولت بسته شده است! من چون قبلا به تفصیل در باره بی فائده بودن سفرهای استانی در پیمودن مسیر توسعه کشور به رغم داشتن هزینه برای بودجه عمومی دولت نوشته ام و این شیوه مدیریت عصرحجری و قجری را با هیچیک از شیوه های مدیریتی نوین در کشورهای دیگرمنطبق نمی دانم و فقط نماد عقب ماندگی کشور ما در شیوه اداره جامعه و حکومتداری می باشد و فقط برای ثبت درتاریخ ( چون گوش دولتمردان حاکم بروی انتقادات در این باره بسته است ) بازهم این نظر را نوشتم و اینکه عمر این دولت به سرعت برق و باد همچون شش ماه گذشته در گذر است، و پس از چهار سال معلوم خواهد شد که راه سفرهای استانی به آنجایی ختم خواهد شد که برای دولت آحمدی نژاد ختم شد که اینکار هیچ همخوانی با شعار ” تدبیر و امید ” این دولت ندارد، و ای کاش این دولت ” تدبیر و امید ” ش را متوجه نقاط و کارهایی می کرد که بتواند مسیر توسعه کشور را هموار و آثار مثبتش متوجه همه استان های کشور می شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *