توافق ژنو؛ یک گام به پیش

رویکرد جدید جمهوری اسلامی ایران پس از روی کار آمدن دولت روحانی برای حل مساله هسته ای از طریق مذاکره و پاسخ مثبت  کشور های ١+۵ به آن  گامی  مهم و  تاریخی بود که پویائی تازه ای را در صحنه بین المللی و داخلی برای سیاست خارجی ایران رقم زده و می تواند تغییرات بسیار مهمی را در چیدمان کلی روابط و تناسب قوا در داخل کشور و منطقه و دنیای پیرامونی موجب گردد.

توافق نامه ” برنامه عمل مشترک “، که در شکل و محتوای  خود  نشانه هائی از نیت و اراده جمعی کشورهای امضاکننده را بر رجحان بخشیدن به راه دیپلماتیک و تفاهم و مصالحه در فرایند حل مسالمت آمیز این معضل ملی و بحران جهانی به نمایش گذاشت، قرار است برپایه مذاکرات انجام شده اولین گام های اجرایی آن از ۳٠ دی ماه برداشته شود و همزمان با انجام تعهدات از طرف ایران، فشار تحریم ها از روی کشورمان برداشته شده و بخشی از دارایی های ایران آزاد و دراختیار دولت قرار گیرد.

یادآور می شود صرفنظر از اهمیت نمادین  ابراز اراده و نیت کلی مذاکره کنندگان،  محتوای  این توافق در برگیرنده یک ” برنامه عمل مشترک ” موقت  شش ماهه در زمینه هائی که حدود و ثغور هر یک از آنان احتیاج به تعریف و تعیّن و تفاهم، و آنهم در  جزئیاتی غیر قابل تفکیک  از یک مجموعه به هم پیوسته دارد، است . در واقع با توافق ژنو پیمودن راهی دراز و پر مخاطره شروع شده است که طی هر پیچ و خم آن خالی از مانع و پرتگاه  نیست، اما خوشبختانه « توافق ژنو؛ یک گام به پیش » رفته و با تفاهم طرفین درحال اجرایی شدن است.

متاسفانه سایه پرونده هسته ای در دهه گذشته آنچنان بر زمینه های سیاسی و اقتصادی  داخلی و روابط بین المللی کشورمان سنگینی کرده که به نوعی هرگونه تغییر و تحول در ایندو عرضه را به گروگان گرفته و مانع از حرکت آن بسوی بهبود شرائط زندگی مردم و بازیابی جایگاه شایسته میهنمان در عرصه منطقه ای و بین المللی شده است. این وضعیت خطرناک و تنش افزا زمینه ای برای زیاده خواهی و باج گیری و زور گوئی ها شده و بستری برای تقویت سلطه طلبانه بیگانگان و زورگوئی و رانت خواری های اقتدارگرایان داخلی و منافع باد آورده ای برای سود جویان در دو سوی مرزها فراهم آورده بود که اینان از هرگونه مقابله و اقدام تخریبی در راه پیشبرد این مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن ابائی نخواهند داشت.

خوشبحتانه روند عمومی  جریان مذاکرا ت ژنو و بروز نوعی واقع بینی  و درایت جمعی در بین هدایت کنندگان مذاکرات، موفق به متوقف کردن تشدید بحران و تقابل گردیده، و چنان امیدی در صحنه داخلی و بین المللی نسبت به حل این معضل بزرگ به سود مردم ایران و صلح جهانی بوجود آورده است که مخالفین و معارضین تفاهم و مصالحه بین المللی را در این میدان برای مدتی ساکت و تا حدی منزوی ساخته است. نفس این امید بزرگ مهمترین عامل پویائی  جدید مسیر تفاهم و تعامل بین جمهوری اسلامی  ایران و قدرتهای معارض برنامه هسته ای اش  میباشد.

درعین حال باید دانست واقعیت بیرحم منطق سلطه جوئی صحنه روابط بین المللی و داخلی چنان سخت است که صرف داشتن امید و خوشبینی برای به عقب راندن مغرضین و مخالفین داخلی و خارجی این توافق و حرکت بسوی صلح و تنش زدایی کافی نیست.

در ماههای آینده دستآورد مذاکرات ژنو و امید ناشی از آن برای حل و فصل صلح آمیز پرونده هسته ای ایران آماج اصلی کلیه محافل و قدرت هائی خواهد بود که سرمایه گذاری اصلی خود را بر استمرار تنش و ادامه این بحران متمرکز کرده بودند و از اینرو برای مقابله با اینان و سنگ اندازی ها و مانع تراشی هایشان بیش از هر زمان در صحنه داخلی کشور نیاز به تفاهمی ملی بین آحاد ملت در همراهی با دولت است تا بتواند نهادها و افراد  منادی تنش زایی و تقابل طلبی را منزوی سازد، و اجازه ندهد بر اراده آشکار اکثریت مردم ایران  برای عبور شرافتمندانه و صلح آمیز از این گذر پر مخاطره، که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تبلور یافت، سایه افکند. برای پیشبرد این هدف در صحنه بین المللی نیاز به حمایت افکار عمومی جهانی است  که از این اراده مردم ایران حمایت کند، و این هردو در گروی تمهید دعوت به آشتی ملی و التیام بخشیدن به زخم هائی است که بدلائل مختلف، و به ویژه در سال های اخیر وحدت ملی ما را نشانه گرفته اند.

دولت و دستگاه دیپلماسی کشور باید بدون غره شدن از نتائج حاصل از درایتی که در این پرونده از خود نشان داده اند، واقع بینی و تفاهم طلبی را در کلیه روابط بین المللی ایران، و به ویژه در روابط با با همسایگان و منطقه، توسعه و تسری بخشند که اهمیت عملی تنش زدائی در این بخش از سیاست خارجی ایران یکی از شرائط عمده تسهیل موفقیت در مصاف مذاکرات با ۵+١ نیز خواهد بود.

به کارگیری دیپلماسی عمومی و حضور و شرکت فعال ایران در مجامع و محافل بین المللی و مشارکت در حل مناقشات منطقه ای، به ویژه در حل مسئله سوریه، می تواند چهره تازه و قدرتمندی از بازیگری ایران درعرصه منظقه ای و جهانی به نمایش گذارد و بر دامنه روابط سیاسی و اقتصادی کشورمان بیفزاید و روند توسعه و بهبود اقتصاد و معیشت شهروندان ایرانی را بیش از پیش تسهیل و هموار نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *