تکذیبیه!

امروز یکی از دوستان اینرا را برایم فرستاده است :” خبرگزاری تسنیم: برخی اعضا و ذینفعان تعاونی مسکن انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران با ارائه اسناد و مدارکی می‌گویند که هیئت […]

مردی برای تمام فصول

تجربه انقلاب اکتبر ١٩١۷ در روسیه و شکل گیری نظامی بر پایه ایدئولوژی مارکسیسم ( کمونیسم ) در سرزمین پهناور شوروی از جهات مختلف قابل مطالعه و عبرت آموز است. […]

زنده باد فساد

درست در میانه دوره اصلاحات  و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هشتم فرمانی از سوی رهبری برای ” مبارزه با مفاسد اقتصادی ” صادر شد، و البته این فرمان بدنبال […]

نهاد سازی و توسعه

« توسعه » به معنی ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر است. همچنانکه ” توسعه اقتصادی ” به ” انباشت سرمایه ” […]