مجلس و آزمون رای اعتماد به کابینه

هر انتخاباتی در ایران به دلیل شرایط متحول سیاسی داستان خود را دارد، و به دلیل اعمال ” نظارت استصوابی ” آزاد، رقابتی و منصفانه به مفهوم رایج نیست، و از اینرو نمی تواند بازتاب دهنده خواست واقعی و نظر جامعه باشد، با اینهمه افراد واجد شرایط رای دادن و گروهها و احزاب سیاسی با تحلیلی که از شرایط در مقاطع انتخابات داشته اند سعی کرده اند با واکنش مناسب نسبت به شرایط، بر انتخابات و نتیجه آن اثر گذارند. برگزاری انتخابات مجلس نهم در اسفندماه سال ۱۳۹۰ و انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد ماه سال جاری در دو شرایط متفاوت برگزار و نتیجه ای ناهمسان به لحاظ گرایش سیاسی برجای گذاشته است، و حالا در مقطع « رای اعتماد به کابینه » ایندو بهم رسیده اند!

انتخابات مجلس نهم در شرایط رخدادهای پس از کودتای انتخاباتی خرداد ماه سال ۱۳۸۸ برگزار، و از اینرو با عدم شرکت قاطبه اصلاح طلبان سبز روبرو شد. هرچند حاکمیت با اعلام نرخ مشارکت ۶۴ درصدی در این انتخابات سعی در پرده پوشی این عدم شرکت کرد اما برآوردهای واقعی حکایت از مشارکت حداکثر ۴۰ درصدی رای دهندگان داشت. حاصل یک چنین انتخاباتی تشکیل مجلسی با اکثریت بالای راهیافتگان اقتدارگرا در قالب دو فراکسیون اصولگرایان سنتی ( رهروان ولایت )، و تندروها ( جبهه پایداری ) شد، و افراد مستقل آنقدر کم تعداد و با گرایش سیاسی متفاوت بودند که از تشکیل یک فراکسیون با عنوان اقلیت باز ماندند. این وضعیت باعث شد که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این دو فراکسیون حامی قالیباف و جلیلی برای ریاست جمهوری شوند و تمام نیرو و توان و نفوذ خود را برای پیروزی ایندو نامزد بکار گیرند، اما نتیجه انتخابات بگونه ای دیگر رقم خورد و نامزدی رای آورد که فقط مورد حمایت چند نفر از نمایندگان مستقل بود!

پس از انتخابات مجلس نهم شرایط کشور روز بروز بواسطه تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران بدتر شد. تحریم ها به همراه سوء مدیریت دولت احمدی نژاد هم بر وخامت اوضاع اقتصادی اجتماعی در داخل افزود، و هم در عرصه بین المللی و منطقه ای کشورمان را در تنگنا قرار داد. این شرایط باعث شد که نیروهای منتقد و معترض وضعیت موجود و اصلاح طلبان سبز در مواجهه با انتخابات ریاست جمهوری، با عبور از خاطرات تلخ وقایع چهار سال گذشته، موضع عدم شرکت را به کناری نهند و فعالانه وارد عرصه انتخابات با هدف بهره برداری از این فرصت برای رهایی کشور از دام تهدیدهای خارجی و وخامت اقتصادی داخلی شوند. با اینکه نامزدهای اولیه این جبهه سیاسی یکی به دلیل تحلیلی که از شرایط داشت نامزد نشد ( خاتمی )، و دیگری توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد ( هاشمی )، اما روند امور آنها را به سمت حمایت و پشتیبانی از دو نامزدی کشاند که مواضعشان اصلاح طلبانه بود ( روحانی و عارف )، و سرانجام با مدیریت خاتمی و هاشمی، با کناره گیری عارف همه اصلاح طلبان در حمایت از روحانی بسیج شدند، و با شکل گیری ائتلاف ” اعتدال ” اسباب پیروزی روحانی فراهم آمد، و اینگونه بود که برخلاف انتظار اقتدارگرایان حاکم روحانی پیروز انتخابات آنهم در دور اول شد و آنها را غافلگیر کرد!

هرچند مواضع انتخاباتی روحانی اصلاح طلبانه بود اما وی از ابتدای حضور در انتخابات مواضعش را در قالبی با عنوان ” گفتمان اعتدال ” تعریف کرد بگونه ای که بتواند به جلب نظر و رای بخشی از اصولگرایان منتقد وضع موجود بپردازد، و اتخاذ همین شیوه و مواضع بود که به ائتلاف اصولگرایان تحولخواه با اصلاح طلبان در حمایت از وی دامن زد. روحانی به صراحت پس از پیروزی در پایبندی به مواضعش اعلام کرد که در پی تشکیل کابینه ای فراجناحی و در برگیرنده نیروهای با تجربه و دانش و کارآمد از همه گرایش های سیاسی برای وزارتخانه هاست و می خواهد کابینه اش نشانه ” گفتمان اعتدال ” باشد و بتواند ” دولت تدبیر و امید ” را نمایندگی کند.

روحانی پس از مراسم تنفیذ و بلافاصله پس از تحلیف، در سنتی تازه فهرست اسامی کابینه اش را به مجلس جهت اخذ رای اعتماد ارائه داد. این فهرست که در برگیرنده افرادی با گرایش فکری سیاسی اصولگرا ( ۴ نفر )، اصلاح طلب ( ۵ نفر )، و مستقل معتدل ( ۹ نفر ) است به روشنی تایید کننده وعده روحانی در تشکیل کابینه ای فراجناحی و ” اعتدالی ” می باشد، ضمن اینکه وجه غالب افراد معرفی شده، به ویژه در مورد وزارتخانه های تخصصی اقتصادی و امورخارجه، دانش، سابقه و تجربه کاری موفق شان در حوزه مرتبط است. و مجلس باید پس از بحث و بررسی در رای اعتماد به افراد این فهرست در تصمیم بگیرد.

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر با همه گیر و گورهاش بطور نسبی بازتاب دهنده رای و نظر اکثریت جامعه بوده است درحالی که انتخابات مجلس نهم بازتاب دهنده رای و نظر اقلیت جامعه بوده است؛ و حال ایندو نهادی که نظر اکثریت و اقلیت جامعه را نمایندگی می کنند در نقطه « رای اعتماد به کابینه » بهم رسیده اند، و به لحاظ روند حوادث و وقایعی که در چهار سال اخیر در کشورمان رخداده است این می تواند نقطه عطفی در تغییر فضای سیاسی و اجتماعی کشورمان از فضای امنیتی و قهر سیاسی بسوی آرامش و آشتی ملی باشد، و بواقع اینرا می توان برای « مجلس » نهم محل « آزمون » تعیین کننده دانست. اگر مجلسی که نماینده اقلیت جامعه است بخواهد به خواست اکثریت جامعه احترام گذارد و همراهی خود را با آنان و رئیس جمهور اعلام دارد به کل افراد معرفی شده برای کابینه رای خواهد داد و طبعا نگاه اکثریت جامعه نسبت بدانها مثبت خواهد شد، اما اگر مجلسی ها دست به گزینش زنند و بخواهند به برخی افراد معرفی شده، که به گرایش اصلاح طلب تعلق دارند، با بهانه های واهی سیاسی رای اعتماد ندهند آنگاه نه تنها نگاه منفی گذشته اکثریت جامعه نسبت بدانها تقویت خواهد شد بلکه از همین ابتدا عَلَم کارشکنی و بحران آفرینی آنها در تقابل با رئیس جمهور نمایان خواهد شد و رئیس جمهوری که آمده است تا با ” گفتمان اعتدال ” کشور را از دامن بحرانهای داخلی و تهدیدهای خارجی برهاند در گام اول ناکامی اش بنام مجلس ثبت و ناکامی های بعدی اش هم متاثر از این موضع قلمداد خواهد شد.

راهیافتگان مجلس نهم می دانند که دو سال دیگر نیاز به رای مردم دارند، و مردم در روز « رای اعتماد به کابینه » گوش و چشمشان بسوی آنان است، چرا که اینروز را روز « مجلس و آزمون رای اعتماد به کابینه » می دانند، و رفتار و گفتار و رای هر یک از راهیافتگان را زیر نظر دارند و می خواهند دریابند که آیا مجلس برآمده از رای اقلیت حاضر است با رئیس جمهور برآمده از رای اکثریت همراهی نماید و همگی با پشت سر نهادن خاطرات تلخ چهار سال گذشته راه آشتی ملی را بروی ملت باز کنند و عصر تازه ای را در اداره کشور با حضور همه نیروهای دلسوز کشور رقم زنند؟ روز« رای اعتماد به کابینه در مجلس » می تواند روزی معنا دار و نقطه عطف برای همه گرایشات فکری و سیاسی کشور باشد و راقم این سطور امیدوار است که مجلس با رای اعتماد به کل افراد معرفی شده کابینه نشان دهد که پیام انتخابات اخیر را دریافته و با رای اعتمادش پیام همدلی و همراهی و آشتی ملی را به جامعه تزریق کند تا پیمودن راه دشوار پیشاروی دولت با استفاده از همه نیرو و توان ملی ممکن و آسان شود، و کشورمان بتواند بسلامت از این طوفان بلایی که دامنگیرش شده، عبور نماید و شاهد رشد و توسعه و فردایی بهتر برای ایران و ایرانی باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *