کابینه اعتدالی

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سنتی تازه در پایان سخنرانی اش پس از مراسم تحلیف در مجلس فهرست وزرای پیشنهادی دولتش را به رئیس مجلس برای انجام مراحل رای […]

تجربه دموکراسی

آیا جابجایی مسئولیت ریاست جمهوری درایران را می توان « تجربه دموکراسی » نامید؟ و با آن از خاطرات تلخ و کابوس گونه هشت سال رئیس جمهوری احمدی نژاد عبور […]

عدالت شاخص حقانیت

سئوال این است که ازمنظر آموزه های اسلامی « حقانیت » یک نظام سیاسی با چه شاخص و عیاری معلوم و اندازه گیری می شود؟ آیا پیشوند « جمهوری اسلامی […]