تفسیر این دوحرف؟

تجربه دوران منتهی به انتخابات فردا برایم بسیار عبرت آموز بود. بخوبی دریافتم که ماایرانی ها که ادعای اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی داریم هیچکدام تحمل نظر مخالف خودمان را نداریم و بجای نقد و پاسخگویی منطقی به نظر مخالف بسراع اتهام و انگ زنی می رویم عین روشی که اقتدارگرایان حاکم درایران دارند و کیهان نماد بارز آن است!انتخابات فردا با هرنتیجه ای می گذرد اما فکر می کنم ما باید راه درازی را برای اصلاح خود و میهن طی کنیم و با روش های غیر دموکرات نمی توان به دموکراسی باهر قرائتی رسید، و بدتر اینکه عده ای بخواهند از جنبش سبز هم برای اینگونه حرکات مایه بگذارند. من فکر می کنم ما سالها با این شعر و توصیه حافظ :” آسایش دوگیتی تفسیر این دوحرف است – با دوستان مروت با دشمنان مدارا” فاصله بسیار داریم و تا زمانی که ما نتوانیم در زندگی فردی و اجتماعی خود بدرستی « تفسیر این دوحرف » بکار بندیم حتی اگردر انتخابات یا هرحرکت اجتماعی دیگر برنده شویم و سکان اداره کشور بدست بگیریم در بهترین حالت تغییر چندانی در جیات سیاسی و اجتماعی ما رخ نخواهد داد جز جابجایی افراد، و چرخ ایران برهمان پاشنه استبداد خواهد چرخید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *