حکمرانی خوب

یک واحد ملی بسامان جامعه‌ای است که آحادش بر پایه یک قرار داد جمعی ( درقالب قانون اساسی ) برای تامین حقوق پایه و بنیادین در کنار هم قرار گیرند. […]

بودجه و درآمد نفت

با نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، اوضاع اقتصادی نگران‌کننده و بحرانی به نظر می‌رسد. اقتصاد ایران در این دوران در مواجهه با دو معضل اصلی بیکاری […]

بودجه و فساد

۱- فساد مالی در نظام اداری و اجرایی و بانکی کشورها یک پدیده جهانی است اما شیوع و گستردگی و شدت این پدیده در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه […]

اقتصاد و اخلاق

اگر بخواهیم در نهایت مرز فارقی بین یک جامعه دینی با غیردینی تصور و ترسیم کنیم آن مرز اخلاقی تر بودن است چرا که آموزه های اخلاقی با پشتوانه فرامین […]

سال نو و آینده ایران

خداوند در آیه‌ای می فرماید : ” او مرگ وحیات را آفرید تاامتحان کند ایشانرا که کدامیک کار نیک وبهترمی کنند. ” قانون مرگ وحیات یک قاعده فراگیر وبدون استثناء […]