جنگ نرم

یکی از ویژگی های غالب ما ایرانیان پناه بردن به مفاهیم کلی و کشدار برای توصیف امور بطور عموم، و حکومتگرانمان  بطور خاص، برای برخورد با حوادث واقعه بجای تحلیل […]

اطلاعیه انحطاط

در حدیث آمده است : ” انسان زیر زبانش پنهان است.” و در ضرب المثل فارسی :” تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد.” این توصیف نه […]

ماهیت قدرت

به نظرم یکی از مقوله هایی که ما ایرانیان کمتر بدان فکر کرده و می کنیم « ماهیت قدرت » است با اینکه در گذشته و حال، و به تعبیری […]

مسئله آب و امنیت ملی

اخبار مربوط به خشک شدن رودخانه زاینده رود، که شاهرنگ حیات استان اصفهان است، و اعتراضات و درگیریهایی را که مدتی است از سوی کشاورزان و مردم ساکن در منطقه […]

توهم توطئه

از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون بیش از ۱۰۶۰ میلیارد درآمد نفتی ( از کل درآمد بیش از ۱۲۰۲ میلیارد دلار درآمد نفتی از ابتدا تا کنون ) در اقتصاد […]