نفت و تهدید علیه امنیت ملی

امنیت ایران همواره با نفت رابطه مستقیم داشته و همیشه بخشی از دیدگاه صاحب نظران را درنگاه به ایران مسئله نفت و منابع نفتی ایران تشکیل می داده است.

نفت بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی کشور را تامین می نماید و ارتباط اقتصاد ایران با دنیا عمدتا از طریق این صنعت صورت می گیرد. از اینرو، با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از نفت، امنیت ملی از متغیرهایی خارج از مرزها نیز تاثیر می پذیرد.

 رابطه مستقیمی میان امنیت ملی ایران و قیمت های جهانی نفت وجود دارد. هرچه بحران درقیمت جهانی نفت افزایش یابد، حساسیت امنیتی کشور نیز افزایش می یابد. لذا اقتصاد تک محصولی ایران یکی از چالش های امنیتی ایران محسوب می شوند که در کنار اینکه منجر به کندی رشد و توسعه اقتصادی شده است. با رقیب قرار دادن دیگر کشورها و در نتیجه وا گرایی نسبت به کشورهای دیگر منطقه، نا امنی را برای ایران باز تولید می کند.

هر قدر بازار جهانی و کشورهای مختلف به نفت و گاز ایران بیشتر وابسته باشند، مجبور خواهند بود که از امنیت تداوم تولید و جریان نفت و گاز ایران حراست کنند و این به نو به خود مستلزم داشتن جایگاه مناسب در بازار جهانی انرژی (نفت و گاز)، برقراری آرامش و امنیت ایران خواهد بود. لذا افزایش نقش ایران درتامین امنیت انرژی مصرف کنندگان به تامین امنیت ملی ایران نیز کمک می کند، به میزانی که این نقش به حداقل می رسد و قابلیت جایگزینی و حذف می یابد، تهدیدی علیه امنیت ملی کشور خواهد بود.”( امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران تالیف دکتر حسن روحانی ص ۱۰۵)

با خواندن این فرازها چه در می یابید؟ با توجه به اعمال تحریم های شدید اقتصادی علیه صنایع نفت و گاز کشور و خرید نفت، و جایگزین کردن تولید دیگر کشورها بجای ایران و حذف تدریجی کشورمان از بازار نفت، آیا برپایه این نگاه تهدیدات علیه امنیت ملی کشورمان به اوج نرسیده است؟ و آیا « جنگ نفت » ی در راه است؟ و آیا حاکمیت اقتدارگرای کنونی درکی و فهمی از این تهدیدات دارد؟ و آیا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *