خاطرات حاج سیاح

تاریخ آیینه زندگی ما آدمیان است. اینکه چقدر ما آدمیان حاضریم در این آیینه نگاه کنیم و کژیها و عیوب خود را دریافته و اصلاح کنیم، و اینکه اگر آیینه […]

نظریه خست

اقتصاد ایران از سال ۸۷ به اینطرف به رغم بهره مندی از درآمد بالا و افسانه ای نفت بدلیل سوء مدیریت و بی کفایتی دولت مستقر در شرایط ” رکود […]

گفتمان غالب

جامعه برای پیشروی بسوی آینده بهتر و گذر از وضعیت نامطلوب موجود و مشکلات نیاز به یک « گفتمان غالب » دارد. منظور از گفتمان، یک مجموعه و یک ساختار […]

دولت واردات

دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال ۱۳۸۴ تاکنون الگو و برنامه‌ای برای اداره کشور نداشته است ،و در عین حال وعده‌ها و شعارهای بسیاری در قالب بردن […]

اخلاق حاکمان

پیشتر در مقالی با استناد به فرازهایی از کتاب ” خاطرات حاج سیاح ” به تشریج « اخلاق بردگی » دامنگیر ما ایرانیان در تاریخ معاصر پرداختم، دراین مقال می […]