نعل وارونه

فکر می کنید این سخنان را چه کسی گفته است :

” اگر بپذیریم که عدالت، آزادی و کرامت حق همه ملت هاست و همه در یک کشتی و دارای یک سرنوشت هستیم و…، باید دست به دست هم از یک سو در فضایی برادرانه مشکلات کشورها را بر اساس آزادی و عدالت حل کنیم و انتخابات آزاد و عادلانه را برپا نماییم و از سوی دیگر در برابر دشمنان مشترک، جبهه متحد تشکیل دهیم.

تا دیر نشده است باید خودمان آستین ها را بالا زده و اجازه ندهیم دیگران برای ما تصمیم بگیرند و برای زندگی ما خط مشی تعیین کنند.

برای حل اختلاف بین گروههای مختلف و یا بین آنها و دولتها و نیز برای ایجاد فضای برادری و انجام اصلاحات اساسی در کشورها و همچنین حل اختلاف بین دولتها پیشنهاد می کنم یک نهاد داوری متشکل از افراد مؤمن و متعهد و عادل و مورد وثوق با اختیارات کامل و سازوکار داوری عادلانه و روشن تشکیل داده و ایمان مردم و قدرت دولتهایمان را تضمین و پشتوانه داوری های او قرار دهیم و همه متعهد شویم که قضاوت های آن نهاد را بپذیریم.

امروز با دو موضوع اساسی و بسیار مهم مواجهیم که باید هر دو را به موازات هم مورد توجه قرار دهیم ، گفت : ضرورت تأمین حقوق اساسی و رفاه و سعادت مردم و همچنین توجه به دشمنان تاریخی و قدرتمند و قسم خورده ملتها به ویژه ملتهای مسلمان دو موضوع مهم پیش روی ماست.

همه انسانها حق دارند از کرامت، عدالت و آزادی و پیشرفت و رفاه برخوردار باشند این حق قطعی و خدادادی است، خداوند انسانها را آزاد خلق کرده است و زندگی با کرامت و سعادتمند را برای همگان مقرر فرموده است. بدون عدالت و آزادی و کرامت، شخصیت و حقیقت انسانی شکوفا نمی شود، پیامبر عزیز ما و اسلام ناب محمدی (ص) پیشگام و پرچمدار این حقوق برای همه ملتها بوده اند.

پرستش و عبودیت حقیقی و رسیدن به قله های کمال انسانی در سایه عدالت و آزادی و کرامت محقق خواهد شد؛ همه ملتها از جمله ملتهای ما در اولویت اول، حق دارند از این حقوق به طور کامل و در حد اعلاء برخوردار باشند.

بدیهی است که ما با جامعه تراز اسلام حقیقی فاصله داریم و ملتهای ما از شرایط حاکم بر خود راضی نیستند لذا انجام تغییرات و اصلاحات یک ضرورت است. هیچ کس نباید و حق ندارد درباره ضرورت اصلاحات و تأمین کامل حقوق اساسی مردم ذره ای تردید به خود راه دهد.

باید هوشمندانه هر دو موضوع یعنی ضرورت قطعی اصلاحات و تأمین حقوق اساسی ملتهایمان و همچنین مقابله شجاعانه و مدبرانه با توطئه ها و تحمیلات دشمنان قسم خورده را با هم در نظر بگیریم و در این مسیر نه وجود دشمن و طراحی و تحمیلهای او باید مانع از تأمین کامل حقوق اساسی ملتهایمان شود و نه، اشتغال به اصلاحات ما را از دشمن و برنامه هایش غافل نماید.این دو یک حقیقت و یک مأموریتند و لازم و ملزوم یکدیگر می باشند.

باید با کمک یکدیگر و بر اساس برادری، همزمان اصلاحات را انجام دهیم و هم دشمن را از منطقه بیرون کنیم و برای تحقق این هدف ما همه امکانات را در اختیار داریم البته باید مراقب باشیم که لحظه ای غفلت ممکن است دشمنان و صهیونیستها را برای صد سال بر منطقه و کشورهای ما مسلط کند.

پیامبر عزیز ما پیامبر وحدت است و ما را به برادری فرا خوانده است. خداوند یکی است، قرآن یکی، دین اسلام یکی و پیامبر ما یکی است. او ما را دعوت به برادری و زندگی سعادتمند در سایه توحید و عدالت و آزادی و کرامت کرده است.

درگیریها به ضرر همه است. هر گلوله ای که شلیک می شود و هر یک نفر که به زمین می افتد کینه ها و مشکلات عمیق تر و حل مسائل سخت تر می شود. و هر کس که فرمان درگیری می دهد و یا به دنبال تشدید کینه ها و درگیریهاست در خط دشمن است و قطعاً برادری و دوستی بهتر از دشمنی است.

رمز و راز پیروزی، همدلی و وحدت همگان و کنار گذاشتن اختلافات و خودخواهی ها و برتری جوییها و گفتگو و تعامل سازنده و برادرانه است.

آزادی حقیقی و کرامت انسانی فقط و فقط در سایه عدالت و عبودیت، پیروی از دستورات پیامبر عزیز خاتم و ایمان و تقوای حاکمان و مردم محقق می شود که به لطف الهی فرهنگ ما سرشار از این ارزشهاست و همه باید با همدلی و بر اساس آموزه های پیامبر اسلام و با اتکاء به اراده ملتهایمان و با گفتگو و مناطق تلاش کنیم امت وسط و جامعه شاهد را در کشورهایمان بر پا کنیم و این خواست ملتهای ماست.”

نمی دانم گوینده این سخنان را حدس زدید یا نه؟ امااینها فرازهایی از سخنان احمدی نژاد رئیس دولت کودتا در اجلاس اخیر سازمان کنفرانس اسلامی در مکه هست. هرچند در این اجلاس که موضوع اصلی آن بررسی وضعیت سوریه بود احمدی نژاد با نادیده گرقتن رخداد زلزله ویرانگر در بخشی از کشورمان و به قصد تاثیرگذاری برکنفرانس در برخورد با مسئله سوریه به زیارت خانه خدا و حضور در کنفرانس شتافت اما جالب اینکه در سخنرانی مطول و شعاری اش حتی یکبارهم نام سوریه را نبرد و به اوضاع اسف باری که دراین کشور جاری است هیچگونه اشاره ای نکرد ولی با پناهجویی در حملات لفظی غلیظ به ” دشمن صیهونیستی ” و ” دشمنان ” به بیان جملات فوق پرداخت که چهره ای ” اصلاح طلبانه ” از دولت کودتایی و حاکمیت مستقر در ایران به نمایش گذارد! گویا ایشان فکر کرده که حاضران در کنفرانس اخبار و اطلاعات مرتبط با ایران در عرصه داخلی و خارجی را ندارند و منتظر سخنرانی اینگونه ای ایشان برای انجام ” اصلاحات ” مانده اند! و البته درتاثیرگذاری هیات بلند پایه ایران براین کنفرانس نیز همین بس که عضویت سوریه در سازمان کنفرانس اسلامی با رای اکثریت قاطع اعضا و تنها با مخالفت ایران و الجزائر به تصویب رسید.

با همه این احوال از رئیس دولت کودتا می توان پرسید اگر به گفته های خود باور دارد :

    چرا وی نتیجه انتخاباتی را پذیرفت که دولتش برگزار کرد و ” آزاد و عادلانه ” نبود و هرسه رقیب انتخاباتی اش به نتیجه اعلامی اعتراض و آنرا نتیجه دستکاری در آراء وتقلب دانستند؟

اگر بپذیریم که بنابرمدعای حاکمیت و دولت مستقر در انجام انتخابات ریاست جمهوری دهم تقلبی صورت نگرفته است اما با اعتراض نامزدهای رقیب اختلافی بوجود آمده بود حال سئوال این است که چرا احمدی نژاد آن هنگام نگفت :” باید دست به دست هم از یک سو در فضایی برادرانه مشکلات را بر اساس آزادی و عدالت حل کنیم.” و بجای آن به متینگ سرمستان از نتیجه اعلامی رفت و معترضان به نتیجه اعلامی را ” خش و خاشاک ” خواند؟

چرا در آن هنگام ایشان برای حل اختلاف بوجود آمده این پیشنهاد را که مورد قبول رقبای انتخاباتی هم بود، نداد:” نهاد داوری متشکل از افراد مؤمن و متعهد و عادل و مورد وثوق با اختیارات کامل و سازوکار داوری عادلانه و روشن تشکیل داده و ایمان مردم و قدرت دولتهایمان را تضمین و پشتوانه داوری های او قرار دهیم و همه متعهد شویم که قضاوت های آن نهاد را بپذیریم.”

این گفته :” هیچ کس نباید و حق ندارد درباره ضرورت اصلاحات و تأمین کامل حقوق اساسی مردم ذره ای تردید به خود راه دهد. ” که ایشان به تفصیل به شرح و بیان آن پرداخته اند آیا شامل حال مردم ایران هم می شود؟

البته می شود به طرح سئوالات و نکات دیگری در باره این سخنان دیرهنگام و بی تاثیر پرداخت چراکه شهروندان ایرانی در همان هنگامه انتخابات و اعتراضات بعدی تابلوی ” دروغ ممنوع ” را خطاب به احمدی نژاد برافراشته داشتند، و طبعا از حاکمیت ” امپراطوری دروغ ” و ” استبداد دینی ” انتظار چنین « نعل وارونه » زدنی را دارند، و اگر هیچ دلیلی برعدم باور احمدی نژاد به این سخنان کفایت نکند جا دادن قاضی مرتضوی قاتل مطبوعات و زهرا کاظمی و جوانان کهریزک در دولتش کفایت می کند، و انتظار می رود آنانی که در کنفرانس مکه برپایه رسم دیپلماتیک و به اجبار یا رودربایستی شنونده این سخنان بودند نیز با خودشان بگویند:” کل اگر طبیب بودی- سرخود دوا نمودی “، اما اگر احمدی نژاد این داروی ” اصلاحات ” و ” انتخابات آزاد و عادلانه ” و ” نهاد داوری ” را برای درمان سر دیگران عرضه داشته است متاسفانه باید گفت نوش داروی پس از مرگ سهراب است چرا که اگر یکسال پیش و درهنگامی که مردم سوریه خواستار ” اصلاحات ” بودند دولت ایران رژیم اسد را به انجام آن تشویق و ترغیب می کرد کار به اینجا نمی رسید که مردم سوریه دچار جنگ ویرانگر داخلی شوند و هر روز مسلمانانی به خاک و خون افتند و…و صد اسف اینکه حاکمیت مستقر جمهوری اسلامی نیزبا بهانه دفاع از خط مقاومت به جانبداری از رژیم اسد و آدم کشی های آن بپردازد. بله ” درگیریها به ضرر همه است. هر گلوله ای که شلیک می شود و هر یک نفر که به زمین می افتد کینه ها و مشکلات عمیق تر و حل مسائل سخت تر می شود. و هر کس که فرمان درگیری می دهد و یا به دنبال تشدید کینه ها و درگیریهاست در خط دشمن است و قطعاً برادری و دوستی بهتر از دشمنی است. ” آیا این ” فرمان درگیری ” شامل حال اسد هم می شود؟ و آیا در ایران و در رخدادهای پس از انتخابات هم شامل حال کسی می شود؟

سخن آخر اینکه اینگونه سخنرانی ها قطعا هیچگونه تاثیر خارجی ندارد چرا که رژیم اسد در سوریه درحال زوال است اما بنظرم بمصداق :” چراغی که بخانه رواست به مسجد حرام است ” به رغم همه دروغگویی های احمدی نژاد در این سالها می تواند مصرف داخلی داشته و به حال ایران مفید باشد و امیدوارم مورد توجه حامیان وی و اقتدارگرایان حاکم قرار گیرد و بدان عمل شود که راه نجات کشورمان از انبوه بحرانهای داخلی و خارجی که بدان گرفتار آمده در انجام ” اصلاحات ” و ” انتخابات آزاد و عادلانه ” و ” نهاد داوری ” است، این همان خواسته ها و مطالباتی که اصلاح طلبان و جنبش سبز بارها بیان کرده اند و امروز از زبان رئیس دولت کودتا بازتاب یافته است. آیا نمی توان همین را دلیل حقانیت جنبش سبز گرفت؟ ولو آنکه از زبان سرسخت ترین مخالفش بیان شده باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *