تولید ثروت و عدالت

هر یک از ما ایرانیان چه تصویر و برداشتی از ایران داریم؟ و چه آینده ای را برای آن متصوریم؟ طبعا با پاسخ های بسیار متنوع و از زوایای مختلفی […]

عقیده و شرایط محیطی

گزاره ” انسان معمار خویش آست “، گزاره درستی است اما براستی چند درصد انسانها اینگونه اند؟ و هنر و توان این معماری را دارند؟ انسانها در چهار جبر و […]

هشدار درباره یک خبر

در خبرهای روز سه شنبه ۶ تیرماه آمده بود :” آمریکا نخستین افسر اطلاعاتی در امور ایران را منصوب کرد. به گزارش منابع بین المللی، شورای اطلاعات ملی آمریکا برای […]

بازی با استقلال

انقلاب اسلامی در ایران با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» در بهمن ماه ۵۷ به پیروزی رسید. در میان این سه گانه می توان گفت که وجه “استقلال” در نظام […]

بیماری های استبداد

در حدیث شریف از امام علی آمده است : ” استبداد رای نداشته باش که هرکس استبداد رأی داشته باشد هلاک و نابود گردد.” این گزاره که در احادیث دیگری […]

توزیع آگاهی

در جریان دادگاه مصدق پس از کودتای آمریکایی انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ،که از جمله اتهاماتش تلاش برای برقراری ” جمهوری دموکراتیک ” بود، چنین پاسخ می دهد : « […]