دولت واردات

دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال ۱۳۸۴ تاکنون الگو و برنامه‌ای برای اداره کشور نداشته است ،و در عین حال وعده‌های بسیاری در قالب بردن درآمد نفت […]

موج سبز در اصفهان

مقدمه : عصر روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۸۸، که آخرین روز تبلیغات انتخاباتی بود، یک همایش بزرگ انتخاباتی با حضور آقای خاتمی در میدان امام اصفهان برگزار شد که منهم […]

جنبش سبز و افق پیش رو

درآستانه سه سالگی شکل گیری جنبش سبز فرصتی است که به بازنگری این جنبش از جهات مختلف بپردازیم، و نقاط قوت و ضعف و کامی‌ها و ناکامی‌های آنرا برشماریم، و […]

انقلاب یا اصلاح؟

قرن بیستم را قرن انقلابات لقب داده اند. از انقلاب کمونیستی ۱۹۱۷ در شوروی و بعدا چین و کوبا تا جنبش های ضد استعماری و آزادیبخش در کشورهای آسیایی و […]

رقابت یا دشمنی؟

طرح مقوله « سرمایه اجتماعی » در دو دهه اخیر زمینه بحث های فراوانی را در این باره دامن زده است. کتاب ” سرمایه اجتماعی ؛اعتماد، دموکراسی و توسعه ” […]

اعتراف به شکست

آیت الله شیخ احمد جنتی از مشاهیر روحانیت در جمهوری اسلامی ایران است. این روحانی زاده سال ۱۳۰۵دریکی از روستاهای اطراف اصفهان در همه سال های پس از انقلاب مسئولیت […]

بودجه عملیاتی و شفافیت

یکی از موضوعاتی که در تدوین و تصویب بودجه کشور در نظام های سیاسی مردمسالار باید رعایت شود « شفافیت » است بگونه ای که هر شهروندی بتواند با رجوع […]

خرداد ماه مردم

در تاریخ معاصر ایران هیچ ماهی همچون خرداد در جهت دهی به تحولات سیاسی و اجتماعی کشورمان سرنوشت ساز و موثر نبوده است، و از اینرو در حافظه و خاطره […]