مصاحبه با چراغ آزادی

♦ امین ریاحی | دوشنبه, ۲۸م فروردین, ۱۳۹۱ با رجبعلی مزروعی نماینده اصلاح طلب اصفهان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت جنبش سبز و عملکرد شورای هماهنگی راه […]

آزادی و عدالت

” حق آزادی ” از حقوق بنیادین بشر است و هر نظام سیاسی مردمسالار با برسمیت شناختن این حق از طریق قانون اساسی و قوانین عادی تلاش می کند پلی […]

سرمایه اجتماعی و حیات مدنی

تاثیرات و کارکردهای «سرمایه اجتماعی» در سه سطح ملی(کلان)،‌ گروهی (میانه) و فردی (خرد) مورد بحث قرار گرفته اند. در سطح کلان، دغدغه عمده محققان دانستن تاثیر «سرمایه اجتماعی» بر […]

سرمایه اجتماعی

اگر «توسعه» را به معنای بهبود استانداردهای زندگی و ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم چه عواملی می توانند پیش برنده […]

روز جمهوری اسلامی

پس از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۵۷ روز ۱۲ فروردین ماه به عنوان « روز جمهوری اسلامی  » نامیده شد برپایه اصل یکم قانون اساسی که اشعار می دارد […]