اردوکشی خیابانی

مقام رهبری در بخشی از خطبه نماز جمعه ۲۹ خردادماه و در واکنش به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ۲۲ خرداد اینگونه بیان داشتند: “قانون را فصل‏الخطاب […]

احمد بورقانی و آزادی مطبوعات در گفت وگو با علی مزروعی: برای «انتقاد» مرزی جز قانون قائل نبود

روزنامه اعتماد – امید ایران مهر: «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بدون حمایت های مرحوم بورقانی امکان تولد و تثبیت نداشت.» این را علی مزروعی رئیس تنها نهاد صنفی مستقل […]