مناظره مکتوب

توضیح ضروری :آنچه در ادامه آمده است متن مناظره ای است که در فضای مچازی بین بنده و آقای فعال انجام شده و در وبلاگ من یکبارو بتدریح منتشر شده […]

یادی از گذشته

من برای دیدن مادرم و خواهران وبرادرانم به مناسبت سال نو به زادگاهم مارچین آمده ام . مارچین که هم اکنون دیگر تقریبا بدین نام شناخته نمی شود و در […]