مؤلفه های تعیین کننده رای مردم

یکی از نکاتی که باید در محاسبه شرایط انتخاباتی آتی ریاست جمهوری و شیوه رفتاری رای دهنده گان ایرانی مورد توجه قرار گیرد مقولاتی است که به نظر می رسد نقشی تعیین کننده در تصمیم گیری شهروندان برای شرکت در انتخابات و رای دادن یا عدم شرکت دارد . البته بررسی انتخابات های گذشته ریاست جمهوری ، مجلس و شوراها نشان می دهد که ۲۰ درصد شهروندان ایرانی به هردلیل در انتخاباتها شرکت نمی کنند ، و نزدیک به ۵۰ درصد هم در انتخاباتها به رغم فراز و فرودهای سیاسی و شرایط انتخاباتی شرکت می کنند ، و در واقع ۳۰ درصد رای دهندگان هستند که به تناسب شرایط و تحلیلی که از روند امور کشور دارند در انتخابات شرکت یا عدم شرکت می کنند و رای اینان بصورت اثباتی ( معمولا به نفع جریان اصلاح طلب و تحول خواه ) یا سلبی ( به نفع اقتدارگرایان و اصولگرایان ) نقشی تعیین کننده در سرنوشت نتیجه انتخابات دارد . آنچه درادامه می آید تحلیلی معطوف به این ۸۰ درصد جمعیتی است که در صورت شرایط مساعد و یک انتخابات آزاد احتمال حضور آنان در انتخابات آتی ریاست جمهوری می رود و طبعا نیروهای سیاسی فعال در عرصه انتخابات و به ویژه اصلاح طلبان باید با توجه به « مؤلفه های تعیین کننده رای مردم » در این باره برنامه ریزی کنند تا بتوانند آرای بیشتری را بسوی نامزد مورد نظر خود جلب نمایند .

البته اگر بخواهیم یک طبقه بندی دقیق از « مؤلفه های تعیین کننده رای مردم » داشته باشیم نیاز به یک تحقیق میدانی و نظرسنجی دارد که در امکان امثال بنده نیست ازاینرو آنچه در ادامه آمده ناشی از برداشت ذهنی من از اوضاع و احوال جامعه ایران می باشد و فکر می کنم این مؤلفه عبارتنداز :

۱-امنیت : مهمترین مقوله برای شهروندان ایرانی مسئله امنیت است به گونه ای که حاضرند در شرایطی حتی به قیمت از دست دادن آزادی و…و پذیرش استبداد و اقتدارگرایی ، امنیت را از دست ندهند ! البته من فکر می کنم که موقعیت جغرافیایی ایران و استبداد دیرپا و جان سخت حاکم به نوعی برتربخشی این مؤلفه بر ذهن و جان ایرانیان دامن زده است و در رفتار و زندگی روزمره هر ایرانی اینرا بخوبی می شود و صدالبته که حاکمان نیز از این واقعیت یا حربه کمال بهره را برای توجیه حکومت خود و استبدادورزی برده اند ! فقط به عنوان یک شاهد مثال یادآور می شوم که عدم مشارکت چشمگیر مردم در انتخابات دور دوم شوراها ، که آزادترین انتخابات پس از انقلاب بود و همه گروهها در آن نامزد داشتند ، دلیلی جز نگاه به خارج نداشت . یاس و دلمردگی و…از اصلاحات و اصلاح طلبان از یکسو و فضای جهانی پس از یازده سپتامبر و حمله آمریکا و همپیمانانش به افغانستان و ندای حمله به عراق نوعی خوشبینی مفرط را در بخشی از ایرانیان بوجود آورده بود که مشکل ایران نیز زود یا دیر بواسطه مداخله خارجیان ( آمریکا ) حل خواهد شد و لابد دیگر نیازی به رای دادن نیست ! و حاصل این نگاه و عمل البته پیروزی اقتدارگرایان بود ! اما جالب اینکه پس ار حمله آمریکا و متحدینش به عراق و کشتارهایی که در این کشور براه افتاد و برخلاف آنچه برای توجیه حمله به افغانستان و عراق گفته می شداز دموکراسی و حقوق بشرادعایی جز قتل و فقر نصیب عامه مردم این دوکشور نشد و امنیت به مقوله ای نایاب تبدیل شد نگاه به خارج نیز در آن بخش از شهروندان ایرانی کمرنگ و کمرنگ شد به گونه ای که می توان گفت امروز دیگر کمتر ایرانی را می توان یافت که برای اصلاح امور چشم به خارج داشته باشد و این نکته ای که در هرگونه رویکرد انتخاباتی باید مد نظر قرار گیرد .

۲-نظم : هرچند این مقوله ارتباط نزدیکی با مقوله امنیت دارد اما خودبخود برای ساماندهی به زندگی روزمره مردم و دادوستد آنها و روابط اجتماعی شان اصالت دارد و از اینروست که مردم ما مداخله دولت و پلیس را برای برقراری نظم می پذیرند هرچند در لایه های ذهنی و رفتاری خود اعتماد چندانی هم به آنها ندارند . انچه جامعه ما را سرپا نگاه داشته و حیات اجتماعی را میسر ساخته است همین نظم نیم بندی است که در سایه یک بوروکراسی سنگین و دولت غول پیکر فراهم آمده است و به رغم اینکه یک نظم آمرانه و اقتدار گرایانه است چون غالب مردم ما هیچ تصور و تجربه ای نسبت به نظم مردمسالارانه ندارند ، از سوی مردم پذیرفته شده و با هرگونه حرکتی که آنرا به خطر بیاندارد مقابله و مخالفت می کنند و بنابراین در هر رویکرد انتخاباتی باید توجه با این مقوله لحاظ شود .

۳-معیشت و رفاه : با توجه با وضعیت اقتصادی ایران و توزیع نابرابر درآمد و گستردگی طبقه متوسط و فقیر ( ۸ دهک جمعیتی ) مقوله معیشت و رفاه اقتصادی اولویت بخش وسیعی از رای دهندگان ایرانی می باشد و طبعا این موضوع باید در هرگونه رویکرد انتخاباتی در نظرگرفته شود .

۴-عدالت : خواسته ای تاریخی و برآمده از آموزه دینی و فرهنگ ماست و کمتر ایرانی را می توان یافت که این مقوله را مطالبه نکند با اینکه کمتر فردی را هم می توان یافت که تصور و تعریف روشن و دقیقی از آن داشته باشد ! قطعا برای پاسخگویی به این مطالبه و در عین حال  جلوگیری از سوء استفاده و برداشت های نادرست و عوامانه از این موضوع و آشنا کردن مردم بطور واقعی و عینی با این خواسته باید در رویکرد انتخاباتی به ارائه تعریف و تدقیق این مقوله  و برنامه عملیاتی پرداخت .

۵-آزادی : هرچند شعار آزادی یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بوده است اما واقعیت امروز جامعه ما حاکی از آن است که توجه به این مقوله دغدغه بخشی از افراد جامعه ما ( اقشار تحصیل کرده و فرهیخته و…) را تشکیل می دهد و عامه مردم ما تصور و تعریف روشنی از این مقوله ندارند و چندان هم در پی آن نیستند چرا که اثربخشی آنرا در زندگی شان نمی دانندو…اما از آنجا که اقشار تحصیلکرده و نخبه می توانند به عنوان موتور محرکه هرگونه تغییر و تحول اجتماعی عمل نمایند و به عنوان گروه های مرجع دیگر اقشار جامعه را به حرکت درآورند وبه آنها روح و ایده بخشند طبعا در هرگونه رویکرد انتخاباتی باید به این مقوله هم پرداخت و بهای لازم را به آن داد .

اینکه چند درصد مردم رای دهنده به امنیت یا نظم یا معیشت و رفاه یا عدالت یا آزادی اهمیت و اولویت می دهند بدون اتکا به یک تحقیق میدانی ناممکن است ضمن اینکه اینها مؤلفه هایی هستند که نوعی همپوشانی دارند به خصوص در مورد امنیت و نظم و معیشت و رفاه ، اما به نظر من اینها « مؤلفه های تعیین کننده رای مردم » در انتخابات آتی ریاست جمهوری است و آن جریانی می تواند به جلب آرای بیشتری بپردارند که در برنامه و شعارهای انتخاباتی اش بر تامین و تحقق هرچه بیشتر این مؤلفه ها برای جامعه ایرانی تاکید و ابرام داشته باشد . طبعا جریان اصلاح طلب بدلیل نوع نگرش و بینشی و تجربه ای که دارد باید بتواند و می تواند اعتماد رای دهندگان ایرانی در مورد این مؤلفه ها بدست آورد و قطعا از هر نوع رفتاری که تداعی کننده خدشه یا نگرانی نسبت به این مقوله ها در جامعه باشد باید خودداری کند .     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *