رئیس جمهور وضع را بدتر نکند

امید معماریان‎ ‎ ( روز انلاین ) :علی‎ ‎مزروعی‎ ‎نماینده‎ ‎مجلس‎ ‎ششم‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎تحلیل‎ ‎سفر‎ ‎هفته‎ ‎آینده‎ ‎محموداحمدی‎ ‎نژاد‎ ‎به‎ ‎نیویورک‎ ‎پرداخته‎ ‎است. این‎ ‎فعال سیاسی‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎رییس‎ ‎جمهوری‎ ‎به‎ ‎هیچ‎ ‎وجه‎ ‎قابل‎ ‎پیش‎ ‎بینی‎ ‎نیست‎ ‎و‎ ‎ابراز‎ ‎امیدواری‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎حضور‎ ‎احمدی‎ ‎نژاد‎ ‎درسازمان‎ ‎ملل‎ ‎احمدی‎ ‎نژاد‎ ‎وضع‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎که‎ ‎هست‎ ‎بدتر‎ ‎نکند.

س : ‎‎انتظار‎ ‎دارید‎ ‎آقای‎ ‎احمدی‎ ‎نژاد‎ ‎درسفرهفته‎ ‎آینده‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎چه‎ ‎مباحثی‎ ‎را‎ ‎مطرح‎ ‎کند؟‎ ‎

ج :سوال‎ ‎خیلی‎ ‎مشکلی‎ ‎است،‎ ‎چون‎ ‎آقای‎ ‎احمدی‎ ‎نژاد‎ ‎به‎ ‎هیچ‎ ‎وجه‎ ‎قابل‎ ‎پیش‎ ‎بینی‎ ‎نیست. من‎ ‎شخصا‎ ‎آرزو‎ ‎می‎ ‎کنم‎ ‎که‎ ‎ایشان‎ ‎وضع‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎که‎ ‎است‎ ‎بدتر‎ ‎نکند‎ ‎و‎ ‎مباحثی‎ ‎مطرح‎ ‎نکند‎ ‎که‎ ‎باعث‎ ‎انزوای‎ ‎بیشتر‎ ‎وتحریم‎ ‎ها‎ ‎ومشکلات‎ ‎بیشتر‎ ‎برای‎ ‎کشور‎ ‎بشود. ‏‎ ‎

‎س: ‎‎‎آقای‎ ‎احمدی‎ ‎نژاد‎ ‎هرسال‎ ‎به‎ ‎نیویورک‎ ‎سفر‎ ‎می‎ ‎کنند. برای‎ ‎تصحیح‎ ‎روند‎ ‎سالهای‎ ‎گذشته‎ ‎طرح‎ ‎چه‎ ‎مباحثی‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎سودمند‎ ‎باشد؟‎ ‎

ج :آقای‎ ‎احمدی‎ ‎نژاد‎ ‎یک‎ ‎دستگاه‎ ‎فکری‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎دستگاه‎ ‎فکری‎ ‎را‎ ‎نمی‎ ‎تواند‎ ‎تغییر‎ ‎بدهد. این‎ ‎دستگاه‎ ‎فکری‎ ‎دراین‎ ‎سه‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎یک‎ ‎سری‎ ‎مولفه‎ ‎هایی‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎خود‎ ‎بروز‎ ‎داده‎ ‎که‎ ‎ظاهرا‎ ‎نمی‎ ‎توان‎ ‎از‎ ‎رییس‎ ‎جمهوری‎ ‎انتظار‎ ‎داشت‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎مولفه‎ ‎ها‎ ‎فاصله‎ ‎بگیرد. مجموعه‎ ‎سیاست‎ ‎هایی‎ ‎که‎ ‎وی‎ ‎در‎ ‎پیش‎ ‎گرفته‎ ‎باعث‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎رابطه‎ ‎ایران‎ ‎با‎ ‎کشورهای‎ ‎قدرتمند‎ ‎دنیا‎ ‎به‎ ‎هم‎ ‎بخورد. ‏‎ ‎

‎‎ س :سفرامسال‎ ‎رییس‎ ‎جمهوری‎ ‎یک‎ ‎تفاوت‎ ‎با سالهای‎ ‎گذشته‎ ‎دارد‎ ‎وآن‎ ‎اینکه‎ ‎این‎ ‎بار‎ ‎آقای‎ ‎مولانا‎ ‎مشاور‎ ‎رسمی‎ ‎شان‎ ‎در‎ ‎سفر‎ ‎همراهشان‎ ‎خواهند‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎هرحال‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اینکه‎ ‎وی‎ ‎سالها‎ ‎در‎ ‎آمریکا‎ ‎زندگی‎ ‎وتحصیل‎ ‎کرده، ممکن‎ ‎است‎ ‎به‎ ‎ایشان‎ ‎کمک‎ ‎کند‎ ‎تا‎ ‎نحوه‎ ‎حضورشان‎ ‎متفاوت‎ ‎باشد…‏‎ ‎

‎ ‎

ج : در‎ ‎سفرهای‎ ‎قبلی‎ ‎هم‎ ‎ایشان‎ ‎مشاوره‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎آقای‎ ‎احمدی‎ ‎نژاد‎ ‎می‎ ‎دادند،‎ ‎منتها‎ ‎در سفرهای‎ ‎قبلی‎ ‎مشاور‎ ‎رسمی‎ ‎ایشان‎ ‎نبوده‎ ‎است. ‏‎ ‎ضمن‎ ‎اینکه‎ ‎من‎ ‎فکر‎ ‎نمی‎ ‎کنم‎ ‎چون‎ ‎آقای مولانا‎ ‎سالها‎ ‎در آنجا زندگی‎ ‎کرده، خیلی‎ ‎فرق‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎با‎ ‎کسانی‎ ‎که‎ ‎اصلا‎ ‎در‎ ‎آمریکا‎ ‎زندگی‎ ‎نکرده‎ ‎اند‎ ‎ومی‎ ‎توانند‎ ‎مساپل‎ ‎را‎ ‎خوب‎ ‎بفهمند. البته‎ ‎من‎ ‎با‎ ‎نظر‎ ‎بدبینانه‎ ‎به‎ ‎جایگاه‎ ‎ایشان‎ ‎نمی‎ ‎کنم‎ ‎ولی‎ ‎مشکوک‎ ‎هستم‎ ‎که‎ ‎فردی‎ ‎مثل‎ ‎ایشان‎ ‎که‎ ‎سالها‎ ‎در‎ ‎آمریکا‎ ‎بوده‎ ‎و‎ ‎چنین‎ ‎مواضعی‎ ‎دارد بتواند‎ ‎مشاور‎ ‎‏[خوب] رییس جمهور‎ ‎باشد. ‏‎ ‎

‎ ‎

 س:‌ ‎‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎گزارش‎ ‎اخیر‎ ‎آژانس‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎انرژی‎ ‎اتمی، موضع‎ ‎گیری‎ ‎رییس‎ ‎جمهوری‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎مساله‎ ‎هسته‎ ‎ای‎ ‎چگونه‎ ‎می‎ ‎بینید؟‎ ‎

 ج: من‎ ‎هنوز‎ ‎اصل‎ ‎گزارش‎ ‎آژانس‎ ‎را‎ ‎مطالعه‎ ‎نکرده ام‎ ‎و‎ ‎تفاوت‎ ‎های‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎گزارش‎ ‎های‎ ‎قبلی‎ ‎نمی‎ ‎دانم. اما‎ ‎تا‎ ‎اینجا‎ ‎از‎ ‎مجموعه‎ ‎مواضعی‎ ‎که‎ ‎دولتمردان‎ ‎ایرانی‎ ‎گرفته‎ ‎اند‎ ‎تحلیلم‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎هیچ‎ ‎تغییری‎ ‎در‎ ‎مواضعشان‎ ‎صورت‎ ‎نگرفته‎ ‎و‎ ‎همان‎ ‎موضع‎ ‎قبلی خودشان‎ ‎را‎ ‎مورد‎ ‎پرونده‎ ‎هسته‎ ‎ای‎ ‎خواهند‎ ‎داشت‎ ‎ومتاسفانه‎ ‎چشم‎ ‎انداز‎ ‎مثبتی‎ ‎را‎ ‎دراین‎ ‎مسیر‎ ‎نمی‎ ‎بینم. ‏‎ ‎‎ ‎

س: ‎‎طی‎ ‎چند‎ ‎ماه‎ ‎گذشته‎ ‎تلاش‎ ‎هایی‎ ‎برای‎ ‎راه‎ ‎اندازی‎ ‎دفتر‎ ‎حفاظت‎ ‎منافع‎ ‎آمریکا‎ ‎درایران‎ ‎صورت‎ ‎گرفته‎ ‎است. آیا‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎سفررییس جمهور به نیویورک‎ ‎باتوجه‎ ‎به‎ ‎ابراز‎ ‎علاقه قبلی ‏‎ ‎مقامات‎ ‎رسمی‎ ‎ایران‎ ‎این‎ ‎موضوع‎ ‎را‎ ‎تسهیل‎ ‎کند؟‎ ‎‎‎

‎ ‎

 } : دولتمردان‎ ‎ایران‎ ‎مواضع‎ ‎دوگانه‎ ‎ای‎ ‎دراین‎ ‎خصوص‎ ‎داشتند،‎ ‎اما‎ ‎این‎ ‎موضوع‎ ‎را‎ ‎منوط‎ ‎کردند‎ ‎که‎ ‎آمریکا‎ ‎ابتدا‎ ‎به‎ ‎تغییر‎ ‎رفتار‎ ‎خود‎ ‎اقدام‎ ‎کند. من‎ ‎فکر‎ ‎می‎ ‎کنم‎ ‎این‎ ‎موضوع‎ ‎منتفی‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎سفر‎ ‎هم‎ ‎گشایش‎ ‎واقدامی‎ ‎دراین‎ ‎خصوص‎ ‎اتفاق‎ ‎نخواهد‎ ‎افتاد. ‏‎ ‎‎

س : ‎‎شما‎ ‎می‎ ‎گویید‎ ‎سفرهای‎ ‎مکرر‎ ‎رییس‎ ‎جمهوری‎ ‎به‎ ‎بهبود‎ ‎تصویر‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎جهانی‎ ‎نمی‎ ‎انجامد. به‎ ‎نظرشما‎ ‎چرا‎ ‎وی‎ ‎تا این حد‎ ‎علاقه‎ ‎مند‎ ‎به چنین‏‎ ‎سفرهایی‎ ‎است؟‎ ‎

ج : اقای‎ ‎احمدی‎ ‎نژاد‎ ‎کلا‎ ‎در‎ ‎دوران‎ ‎ریاست‎ ‎جمهوری‎ ‎خودشان‎ ‎اشتیاق‎ ‎زیادی‎ ‎به‎ ‎سفر‎ ‎کردن‎ ‎داشته‎ ‎اند. به‎ ‎خصوص‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎کشورهایی‎ ‎که‎ ‎می‎ ‎خواستند‎ ‎نشان‎ ‎بدهند‎ ‎سیاست‎ ‎فعالی‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎آن‎ ‎کشورها‎ ‎دارند،‎ ‎ازجمله‎ ‎کشورهای‎ ‎آمریکای‎ ‎لاتین‎ ‎وخاورمیانه. سفرهای‎ ‎غیر از‎ ‎این‎ ‎دومنطقه‎ ‎به‎ ‎آمریکا‎ ‎وایتالیا‎ ‎بوده‎ ‎است. این‎ ‎سفرها‎ ‎بیشتر‎ ‎جنبه‎ ‎تبلیغاتی‎ ‎داشته‎ ‎وایشان‎ ‎می‎ ‎خواهد‎ ‎نشان‎ ‎بدهد‎ ‎دیپلماسی‎ ‎فعالی‎ ‎را‎ ‎دنبال‎ ‎می‎ ‎کند. فکر‎ ‎می‎ ‎کنم‎ ‎این‎ ‎سفرها‎ ‎رامی توان‎ ‎در‎ ‎چهارچوب‎ ‎منطق تبلیغاتی ایشان ‏ارزیابی‎ ‎کرد که‎ ‎مایل است تیتر یک رسانه ها باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *