رئیس جمهور وضع را بدتر نکند

امید معماریان‎ ‎ ( روز انلاین ) :علی‎ ‎مزروعی‎ ‎نماینده‎ ‎مجلس‎ ‎ششم‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎تحلیل‎ ‎سفر‎ ‎هفته‎ ‎آینده‎ ‎محموداحمدی‎ ‎نژاد‎ ‎به‎ ‎نیویورک‎ ‎پرداخته‎ ‎است. این‎ ‎فعال […]

یادی از پدرم

نمی دانم چرا درآستانه ۵۱ سالگی عمر بیش از گذشته به یاد پدرم می افتم و اینکه چرا من به هیچوجه نتوانستم جبران زحمت ها و محبت هایی را ، […]