مردمسالاری دینی

یکی از واژه هایی که در پی رخداد دوم خرداد ۷۶ و روی کار آمدن اصلاح طلبان در دولت  و تحت تاثیر تحولات حادث ساخته شد و شدیدا مورد استقبال […]