الگوی اقتصادی

در سال هایی که تلاش برای پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت نظریه پردازی برای پاسخگویی به سوالات مختلف از جمله «الگوی اقتصادی» مورد نظر در حکومت اسلامی جاری بود و […]

از خاتمی می ترسند

علی مزروعی نماینده مجلس ششم درگفت وگو با روز به دلایل حمله اخیر محافظه کاران به سید محمد خاتمی به دلیل اظهارات اخیر وی و از جمله این که: ” […]

مجلس در راس امور

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل پنجم به «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» اختصاص دارد و اصل پنجاه‌وهشتم ذیل این فصل صراحت دارد: «اعمال قوه مقننه […]