مصاحبه با ایرنا

یک عضو دفترسیاسی جبهه‌مشارکت باتاکید بر مشارکت حداکثری مردم در عرصه انتخابات تصریح کرد که افراد باید احساس کنند رای و حضورآنهادر انتخابات، تعیین‌کننده سرنوشت خودشان و کشور است.

عضودفتر سیاسی‌جبهه مشارکت بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکیدکرد.

“رجبعلی مزروعی” در گفت‌وگو با خبرنگار ستاد خبری ایرنا ویژه‌انتخابات، گفت که مشارکت حداکثری مردم منوط به داشتن حق انتخاب است و در این صورت مردم انگیزه بالایی برای حضور در انتخابات خواهند داشت.

وی باتاکید بر انتخاب نماینده‌اصلح گفت که چنین‌انتخابی درشرایط رقابتی سالم میسر است.

عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت با بیان اینکه عملکرد هیات‌های اجرایی و دستگاههای نظارتی باید موجب اعتماد آفرینی در رای‌دهندگان شود، تصریح‌کرد:

این اعتماد آفرینی نقش بسزایی درحضور حداکثری مردم درعرصه انتخابات خواهد داشت.

مزروعی انتخاب نمایندگان از سوی مردم را مبتنی بر مجموعه اطلاعات و داده‌های برگرفته از محیط اطراف دانست و گفت: باید فضایی حاکم باشد که نامزدها دیدگاههاو برنامه خود را به‌اطلاع مردم برسانند ومردم هم باتوجه به سوابق نامزدها و برنامه ارائه شده از سوی آنها، نماینده مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.

وی با بیان اینکه طبق قانون اساسی، مجلس دو وظیفه مهم قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد، گفت : نظارت یک وظیفه جامع است و مجلس باید به نمایندگی از مردم بر امر حکومت نظارت کند.

عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت در خصوص وظیفه قانونگذاری مجلس و اینکه مجلس هشتم باید چه مسایلی را در اولویت کاری خود قرار دهد، گفت : اولویت کاری مجلس را در واقع برنامه‌هایی تعیین می‌کند که احزاب و تشکل‌های سیاسی و یا نامزدها ارائه می‌دهند و در نهایت این خردجمعی نمایندگان راه یافته به مجلس است که اولویت‌های کاری مجلس را تعیین می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *