بعد از ما نوبت به حذف اصولگرایان می رسد

سایت روز – امید معماریان: علی مزروعی، نماینده مجلس ششم ورییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران درگفت وگوبا روز ‏تاکید دارد که رد صلاحیت گسترده کاندیداها تکلیف بیش از ۱۹۰ حوزه انتخاباتی را ازهمین الان مشخص کرده ‏است. او نامه اعتراض خود را نسبت به ردصلاحیتش به هیات نظات ارسال کرده است که در وب سایت ‏‏”متولدماه مهر” (‏http://mazrooei.ir‏/) آمده است. باهم متن گفتگو باعلی مزروعی را می خوانیم.‏‏

‎‎ارزیابی شما از ردصلاحیت های گسترده اصلاح طلبان توسط هیات های اجرایی چیست؟‎ ‎

خیلی غیرقابل انتظار بود ودرواقع نشان دهنده این است که جریانی که درمجلس هفتم به راه افتاده بود این بار با ‏شدت بیشتر و درهمان مرحله اول انتخابات مبادرت به رد صلاحیت بیش از نود درصد اصلاح طلبان کرده ‏وصحنه انتخابات را صحنه ایی غیررقابتی کرده و در واقع تکلیف بیش از ۱۹۰ حوزه را از همین الان مشخص ‏کرده اند.‏

‎‎با توجه به عملکردهیات های نظارت واجرایی در جریان مجلس هفتم ونیز ترکیب نیروهای سیاسی ‏دربین این هیات ها چرا به نظرتان غیرمنتظره بود؟‎ ‎

چون دردوره قبل ردصلاحیت به این شکلش به عهده هیات های نظارت وشورای نگهبان می افتاد و هیات های ‏اجرایی بیشتردرانطباق مواد قانونی و استعلام ها عمل کردند. اما الان افرادی را که رد کرده اند به استناد ‏بند یک  و سه ماده بیست وهشت قانون انتخابات است که درواقع عدم اعتقاد والتزام به اسلام ونظام جمهوری اسلامی ‏ایران است وهمچنین عدم وفاداری نسبت به قانون اساسی وولایت مطلقه فقیه. درگذشته سابقه نداشته هیات های ‏اجرایی با استناد به این مواد افراد را رد کنند. اما الان هیات های اجرایی وارد این بحث شدند که هیچ مبنای ‏حقوقی وقانونی هم ندارد.

‎‎در شرایط کنونی، اینکه ازهیات های اجرایی به هیات نظارت وشورای نگهبان شکایات برده شود، ‏چقدر می تواند امیدوارکنند باشد؟‎ ‎

خیلی دشوار است پیش بینی کنیم چه اتفاقی می افتد ولی مجموعا دوستان ما خیلی خوشیبن نیستند، ضمن اینکه به ‏لحاظ شکلی وقانونی اعتراض خودشان را اعلام کرده اند و باید منتظر ماند و دید هیات های نظارت چه اقدامی را ‏انجام خواهند داد.‏

‎‎ثمره انتخاباتی که بخش هایی از نظام از شرکت منع می شوند باتوجه به شرایطی که کشور درآن قرار ‏دارد چیست؟‎ ‎

این سوال را باید اصولگرایان حاکم جواب بدهند. برای ما هم جای ابهام وسوال باقی که چرا آقایان شیوه ای را به ‏کار می گیرند که بخشی از نیروهای نظام را درخارج ازنظام قراربدهند و متاسفانه این روندی بوده که درسالهای ‏بعد ازانقلاب مکرر تکرار شده و حالا به جایی رسیده که می خواهند اصلاح طلبان را اززیر این خیمه بیرون کنند ‏وفکر می کنم بعد ازاین نوبت خود اصول گرایان برسد که بین شان شکاف ونفاق وتفرقه بیافتد ویک بخشی از آنها ‏هم همین مشکل را پیدا خواهند کرد. هرچند که درهمین رد صلاحیت ها هم افرادی دیده می شوند که عملا به جناح ‏اصول گرا تعلق دارند ونماینده مجلس هستند. می بینید که کار به آنها هم کشیده شده است.‏

‎‎درحال حاضر برخی نمایندگانی که تا چند ماه دیگر همچنان درمجلس خواهند ماند رد صلاحیت شده ‏اند. چگونه نمایندگانی که ردصلاحیت شده اند درخانه ملت دراین چند ماه برای ملت تصمیم می گیرند؟‎ ‎‎‎

این ها سوالات غیرقابل پاسخی است که روی دست همه مانده وشاید کسانی که دست به این کارزدند بتوانند ‏جواب بدهند برای ما که قابل فهم وتحلیل نیست.‏

‎‎این نمایندگان درمجلس هفتم از زیردست هیات های نظارت به سلامت عبور کردند. چطور می شود که ‏در این دوره رد می شوند؟‎ ‎

تا آنجا که ما می دانیم بعضا می گویند ممکن است که دراین دوره چهار ساله نمایندگی شان دچارخلاف هایی شده ‏باشند که این توجیه می کند ردصلاحیت آنها را. ولی به لحاظ قانونی وحقوقی چون شورای نگهبان نمی تواند طی ‏دوره نمایندگی اعلام نظر کند آنها به کارخود ادامه می دهند. البته حتما یادتان است که در ابتدای مجلس ششم این بحث مطرح شد که حتی شورای نگهبان می تواند وارد دوره نمایندگی فرد هم بشود اما این موضوع ‏اینقدر بی پایه بود که رها و فراموش شد. اما اینها می گویند دردوره بعد با توجه به استناداتی که داریم این کار را ‏انجام می دهیم. ‏

‎‎آیا امکان دارد بزرگان نظام دخالت کنند تا حداقل چنین روندی در هیات های نظارت وشورای نگهبان ‏تعدیل شود؟‎ ‎

درایران احتمال هرکاری وجود دارد. ما هم دعا می کنیم و امیدواریم که چنین اتفاقی بیافتد چون این را به نفع نظام ‏وکشور می دانیم، اما درجمع واقعا نمی دانیم چه اتفاقی می افتد.‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *