15 مهر 97

سالی دیگر گذشت و هنوز در راهم

گفته اند انسان موجودی است ناشناخته، و این سخنی حق و بسیار دقیق و قابل تامل و تدبر است، چراکه با نگاهی به تجربه های حیات انسانی اطرافمان براحتی در می یابیم که نوع انسان چه ابعاد و سرمایه های وجودی متنوع و نهفته ای دارد که هر بعد و وجهش در عمل انسانی تجلی یافته و ظهور خارجی پیدا می کند. دنیای ما دنیای تجلیات عینی ماهیت انسانی است، ماهیتی که برپایه آموزه های دینی رنگین کمانی از ابعاد خاکی تا افلاکی انسان را به نمایش می گذارد. و از اینروست که در روایتی آمده است : هر کس نفس خود را شناخت به تحقیق خدای خود را شناخته است.

ادامه "سالی دیگر گذشت و هنوز در راهم" »

14 مهر 97

حاکمان علیه خود

در حالیکه به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی نزدیک می شویم، بدلائل شرائط محیطی و محاطی کشورمان، بار دیگر چرائی وقوع انقلاب اسلامی، به ویژه از سوی نسل هایی که تجربه زندگی در رژیم سلطنتی پهلوی و حضور در انقلاب را نداشته اند، مورد سئوال و پرسش قرارگرفته است. البته در سال های پس از انقلاب صدها کتاب و هزاران مقاله و گزارش برای تحلیل چگونگی رخداد انقلاب و پیامدهای آن نوشته شده است، اما با گذشت زمان و در ارزیابی های پسینی، و غالباً با توجه و نظر به آثار و عملکرد نظام و حاکمیت برآمده از انقلاب، برخی پرسشگران این بحث و سئوالات را مطرح می کنند که آیا انقلاب می توانست رخ ندهد؟ و آیا رژیم گذشته، که در جهت مدرن سازی ایران گام برمی داشت، می توانست با اصلاحات وضعیت بهتری بسازد؟ و آیا بهتر نبود که روشنفکران و تحول خواهان فرصت اصلاحات به رژیم می دادند و به قافله انقلاب نمی پیوستند تا به وضعیت بهتری دست یابیم؟ و آیا...

ادامه "حاکمان علیه خود" »

7 مهر 97

صنعت گردشگری؛ نجات بخش اقتصاد ایران

اقتصاد ایران بدلیل تشدید تحریم های یک جانبه آمریکا روزهای سختی را سپری می کند و کاهش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی باعث نگرانی و تشویش روانی شهروندان شده است. در این مقال در پی تحلیل عوامل موثر در کاهش ارزش پول ملی در برابری با ارزهای خارجی نیستم اما این روشن است که کاهش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی بدلیل محدودیت هائی که در صادرات نفتی و روابط بانکی ایران با دیگر کشورها برای دریافت های ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بوجود آمده است از یکسو، و افزایش تقاضای ارز از سوی دیگر، بدلیل عدم اطمینانی که نسبت به وضعیت اقتصادی در ذهنیت شهروندان دامن زده شده است، بعلاوه سیاست های نادرستی که از سوی دولت و بانک مرکزی درماه های اخیر اجرا شده است، دست بدست هم داده و وضعیت نابسامان کنونی را بوجود آورده است، وضعیتی که تاثیرات وخیم و نگران کننده ای به لحاظ روانی و اقتصادی در جامعه برجای گذاشته و به ویژه درآمد و سفره اقشار فقیر و متوسط را به خطر انداخته است.

ادامه "صنعت گردشگری؛ نجات بخش اقتصاد ایران" »

درس آموزی از تاریخ

اگر کارنامه رژیم سابق را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم درخواهیم یافت که عملکرد اقتصادی رژیم در قالب اجرای دو برنامه عمرانی سوم و چهارم در سالهای ۱۳۴۱ الی ۱۳۵۱ موفق ترین دوران تاریخ اقتصادی معاصر کشورمان بوده است. برپایه گزارش های رسمی منتشره شاخص های اقتصاد کلان کشور در این دهه اینگونه گزارش شده است : نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل ۱۱/۱، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی بخش خصوصی ۱۱/۲ و بخش دولتی ۱۸/۵، نرخ تورم ۲/۴، و نرخ رشد جمعیت ۲/۸ درصد بوده است. در سایه چنین عملکردی در پایان سال ۱۳۵۱ و به قیمت ثابت، تولید ناخالصداخلی ۲۱۶ درصد، درآمد سرانه ۱۱۹ درصد، جمعیت ۳۵ درصد، ارزش افزوده بخش صنعت ۳۰۳ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ۲۸۸ درصد، در مقایسه با سال ۱۳۴۰ افزایش یافت. ( به نقل از کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران، تاریخ برنامه های عمرانی سوم تا پنجم، سعید لیلاز، انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۲ )

ادامه "درس آموزی از تاریخ" »

1 مهر 97

جامعه جنبشی، جامعه مدنی

بررسی و کالبدشکافی تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که در یک قرن و نیم اخیر بطور متوسط بین هر ٨ تا ١٠ سال کشور شاهد یک نهضت اعتراضی، شورش اجتماعی یا انقلاب برای دستیابی به حاکمیت قانون در سایه عدالت، آزادی، مردمسالاری و توسعه همه جانبه بوده است اما به رغم همه این مبارزات و تحمل هزینه های گرانسنگ هنوز نتوانسته است به این هدف دست یابد، و از اینرو جامعه ما ویژگی ای بخود گرفته که آنرا می توان ذیل عنوان « جامعه جنبشی » صورت بندی کرد. البته برخی نظریه پردازان با توجه به همین موضوع عناوینی همچون " جامعه کوتاه مدت " یا " جامعه کلنگی " را برای تبیین وضعیت جامعه ایرانی مناسبتر دانسته اند که به لحاظ مضمونی و تحلیلی تفاوت چندانی با « جامعه جنبشی » ندارد، و همه این عناوین بر یک واقعیت تلخ اشارت دارند و آن اینکه جامعه ما بدلیل فقدان سامان سیاسی درست و مناسب و پاسخگو به مطالبات جاری شهروندان هراز گاه دچار تب و تاب غیرقابل پیش بینی شده و غلیانی می کند که سامان زندگی جاری مردم را بهم می ریزد و هزینه های سنگینی را بر دوش بسیاری از افراد و جامعه سرریز می کند.

ادامه "جامعه جنبشی، جامعه مدنی" »

21 شهریور 97

بازسازی سرمایه اجتماعی

مفهوم « سرمایه اجتماعی » به رغم تلاش های انجام شده در این باره هنوز در فضای تصمیم گیری و سیاستگذاری و همچنین ادبیات اقتصادی و سیاسی کشورمان جایگاه و اهمیت مناسب خود را نیافته است. یادآور می شود « سرمایه اجتماعی » اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابند. این گروه می تواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرملموس همچون دانش، اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی و روانی باشند. فرد دارای « سرمایه اجتماعی » زیاد، کسی است که روابط وسیع تری داشته باشد( یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد)، این روابط از عمق، صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشند و بالاخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل اعتنایی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند.

ادامه "بازسازی سرمایه اجتماعی" »

15 شهریور 97

بازی با استقلال

انقلاب اسلامی در ایران با شعار " استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی " در بهمن ماه ۵۷ به پیروزی رسید. در میان این سه گانه می توان گفت که وجه « استقلال » در نظام سیاسی برآمده از انقلاب تحقق عینی یافته است. به این معنی که مرکز ثقل تصمیم گیری در اداره امور کشور و سیاست خارجی در داخل و بدست خود ایرانیان افتاده است و هیچ قدرت یا کشور خارجی نفوذ و دخالتی در این زمینه ندارد، اما اینکه چقدر حاکمیت ایران توانسته است از این « استقلال » و قدرت تصمیم گیری بدرستی و به صرفه و صلاح کشور و منافع و امنیت ملی استفاده کند، جای بحث و مناقشه فراوان دارد که در ادامه بدان خواهم پرداخت.

ادامه "بازی با استقلال" »

25 مرداد 97

اقتصاد ایران در تله نقدینگی*

سئوال این است : نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال طی شش ماه گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته است. در دی ماه سال گذشته هر دلار حدود ٤٣٠٠ تومان معامله می شد و حالا بیش از ٨٥٠٠ تومان، و دیگر ارزها نیز به همینگونه افزایش قیمت یافته است، چرا این اتفاق افتاده است؟ و آیا روند افزایشی قیمت ارز ادامه می یابد یا متوقف می شود؟

ادامه "اقتصاد ایران در تله نقدینگی*" »

14 تیر 97

نفت، رشداقتصادی و استبداد

فساد رو به افزایش مانع از رشد می شود. ثروت ناشی از معادن ممکن است از باز توزیع قدرت سیاسی به نفع طبقه متوسط جلوگیری کند و بنابراین مانع از انتخاب سیاست‌هایی شود که رشد را بهبود می بخشد. ثروت ناشی از منابع طبیعی کیفیت نهادها را بدتر میکند؛ چرا که به دولت‌ها اجازه می‌دهند مخالفت‌ها را آرام کنند، از پاسخگو بودن اجتناب ورزند و در برابر نوسازی بایستنذ. به نظر می‌رسد علت عملکرد بد اقتصادی که در بلندمدت نیجریه را به تباهی کشاند، فساد و اعطای مجوز واردات و سایر امتیازات به اطرافیان حکومت باشد و نه بیماری هلندی. ثروت ناشی از منابع باعث می شود که دادن حق السکوت به مخالفان سیاسی برای دیکتاتورها آسانتر شود. همانطور که « موبوتو » در کنگو با استفاده از ثروت ناشی از مس، الماس، طلا، نقره و نفتِ کشورِ خود چنین کرد.

ادامه "نفت، رشداقتصادی و استبداد" »

5 تیر 97

نگاهی به بحران ارزی

جدای از اینکه اقتصاد نفتی- دولتی- رانتی ایران بدلائل تاریخی و شرائط محیطی و محاطی گرفتار بحران شش گانه بیکاری، نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، منابع آب، مسائل زیست محیطی، و بودجه دولت شده است، و در شرایط کنونی با چالش های کنترل رشد نرخ تورم، انجام سرمایه گذاری برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، و کمبود منابع مالی هم مواجه است، و به لحاظ اجتماعی نیز توزیع ناعادلانه درآمد و شکاف درآمدی هشدار دهنده بوده و باعث برخی اعتراضات اجتماعی و صنفی شده است. در « نگاهی به بحران ارزی » حادث می توان دلائل زیر را در بوجود آمدن این رخداد و بازتاب های آن در بازار ارز و سرمایه و کالا موثر دانست :

ادامه "نگاهی به بحران ارزی" »

 

 
   


all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007